NHO Europanytt 26.05.2016

Fortsatt behov for økt konkurranseevne | Oppdaterer reglene for audiovisuelle medier | Nytt e-handelsdirektiv for et forbedret indre marked | Stemte for regelverk for bekjempelse av skatteunndragelse | 18 prosent av arbeidsledige fikk jobb | Resolusjoner om bedre regulering og arbeidsmobilitet

Publisert 26.05.16

NHO Brussel

KONKURRANSE: Fortsatt behov for økt konkurranseevne
BUSINESSEUROPE sendte nylig sitt innspill til Rådet for konkurranseevne. Organisasjonen tar til orde for en fornyet industriell politikk, og vektlegger behovet for mer innovasjon og utvikling av det digitale indre marked. BUSINESSEUROPE etterlyser konkrete tiltak for å få etablert det indre marked for tjenester, og uttaler samtidig at forslaget til revidering av Utstasjoneringsdirektivet vil undergrave det indre marked for tjenester. NHO er medlem av BUSINESSEUROPE. Les mer her

DIGITAL AGENDA: Oppdaterer reglene for audiovisuelle medier
Europakommisjonen la i går frem forslag til oppdatert regelverk for audiovisuelle medier. Formålet er å sikre et rettferdige villkår for alle parter, promotering av europeiske filmer, beskytte barn og bedre håndtering av hatefulle ytringer. Regelverket omfatter også digitale plattformer, og skal ta for seg de forskjellige utfordringene som oppstår med den økende variasjonen i dagens plattformer. Les mer her

DIGITAL AGENDA: Nytt e-handelsdirektiv for et forbedret indre marked
Europakommisjonen la nylig frem en tiltakspakke som skal gjøre det enklere og mer tillitvekkende for forbrukere og selskaper å handle digitalt på tvers av landegrenser i EU. BUSINESSEUROPE uttaler i en pressemelding at den støtter økt elektronisk handel på tvers av landegrenser i EU, men er bekymret for at manglende tydelighet i deler av geoblokking-forslaget kan gjøre at eksisterende smutthull ikke blir tatt tak i. Delen av forslaget som omhandler digitale plattformer blir møtt med ros fra BUSINESSEUROPE. Les mer her og her

SKATT: Stemte for regelverk for bekjempelse av skatteunndragelse
Europaparlamentets økonomikomité stemte nylig for en resolusjon mot skatteunndragelse.  Parlamentarikerne tok samtidig til orde for strengere grenser for fratrekk for renteutbetalinger, samt en effektiv selskapsskatt på 15 prosent. Les mer her

SYSSELSETTING: 18 prosent av arbeidsledige fikk jobb
Eurostat publiserte nylig tall for arbeidsmarkedet for fjerde kvartal i 2015. Ifølge oversikten fikk nær 18 prosent av dem som var arbeidsledig i tredje kvartal i 2015 seg jobb i fjerde kvartal, mens 64 prosent av dem som var arbeidsledig i tredje kvartal fortsatt var arbeidsledig i fjerde kvartal. I Norge var andelen som gikk fra å være arbeidsledig i tredje kvartal til sysselsatt i fjerde kvartal 30,7 prosent, mens 40,6 prosent fremdeles var arbeidsledig. Les mer her

EØS: Resolusjoner om bedre regulering og arbeidsmobilitet
EØS Konsultative komité vedtok nylig to nye resolusjoner, en om mobilitet av arbeidskraft i EØS, og en om bedre regulering for å støtte næringsliv og beskytte arbeidere i EØS. Komitéen understreker at arbeidsmobilitet kan være fordelaktig for arbeidstakere, arbeidsgivere og samfunnet som helhet, og at forenkling av EU-regler er viktig for konkurranseevne, vekst og jobbskapning. Les mer her    

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss