NHO Europanytt 26.09.2014

Felles næringslivskrav om prioritering av konkurranseevne | 60 nye rettsakter i EØS-avtalen | Ny forordning for ikke-veigående maskiner | Engelsk, fransk og tysk på topp | Konserveringsmidler i kosmetikk begrenses

Publisert 26.09.14

NHO Brussel

NÆRINGSLIV: Felles næringslivskrav om prioritering av konkurranseevne
I en felles uttalelse publisert i dag, krever BUSINESSEUROPE, EUROCHAMBRES, Eurocommerce og UEAPME at EU prioriterer konkurranseevne i ethvert fremtidig politisk initiativ. Vekst og arbeidsplasser i Europa må sikres gjennom en helhetlig tilnærming til politikkutvikling som tar gjennomgående hensyn til konkurranseevne. Les mer her

EØS: 60 nye rettsakter i EØS-avtalen
Ifølge en pressemelding fra EFTA, ble 60 nye rettsakter vedtatt innlemmet i EØS-avtalen i gårsdagens møte i EØS-komiteen. Blant de nye rettsaktene er direktivet om supplerende pensjonsrettigheter, som skal styrke beskyttelsen av arbeidstakere som forflytter seg innenfor EØS-området. Les mer her

INDUSTRI: Ny forordning for ikke-veigående maskiner
Europakommisjonen la i går fram et forslag til forordning som skal redusere klimagassutslipp fra, og forenkle det juridiske rammeverket for, forbrenningsmotorer i mobile, ikke-veigående maskiner. Forordningen skal erstatte de ulike nasjonale lovgivningene. Les mer her

UTDANNING: Engelsk, fransk og tysk på topp
Ifølge tall publisert av Eurostat i går, var engelsk, fransk og tysk fortsatt de mest studerte fremmedspråkene på ungdomsskolenivå i EU i 2012. 96,7 prosent av elevene lærer engelsk, 34,1 prosent fransk og 22,1 prosent tysk. I perioden 2005-2012 har de tre språkene, samt spansk, opplevd en økning i EU. I Norge har andelen elever som studerer fransk og tysk gått ned i samme periode, mens andelen som studerer spansk har økt fra 3,5 til 30 prosent. Les mer her

FORBRUKER: Konserveringsmidler i kosmetikk begrenses
Europakommisjonen vedtok i dag to tiltak som begrenser bruken av konserveringsmidler i kosmetikk. Hensikten er å styrke forbrukerbeskyttelsen. Les mer her

TALER:
Kommissær for Digital Agenda, Neelie Kroes: Sharing our success in a Startup Europe
Transportkommissær Siim Kallas: Liquefied Natural Gas in Baltic Sea Ports Projects
Kommissær for Digital Agenda, Neelie Kroes: Open science, open society
Arbeidskommissær László Andor: Labour mobility in the EU
Utdanningskommissær Androulla Vassiliou: Why languages matter? European and national perspectives on multilingualism
Utdanningskommissær Androulla Vassiliou: The European Training Foundation – 20 years of making political vision a reality

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss