NHO Europanytt 26.09.2016

Økning i antall beslaglagte forfalskede varer | Nytt verktøy for konfliktløsning på markedet | Denne uken i EU

Publisert 26.09.16

NHO Brussel

TOLL: Økning i antall beslaglagte forfalskede varer
Europakommisjonen publiserte nylig tall for beslag gjort av tollmyndigheter i EUs medlemsland i 2015. Beregningene viser at 5 millioner flere forfalskede varer ble stoppet ved den ytre tollgrensen i 2015 enn året før. Dette utgjør en økning på 15 prosent sammenlignet med 2014 og de forfalskede varene har en estimert verdi på 650 millioner euro. Les mer her

FORBRUKER: Nytt verktøy for konfliktløsning på markedet
På møtet i EØS-komiteen nylig vedtok komiteen 32 beslutninger som innlemmer 53 EU-rettsakter i EØS-avtalen. En av rettsaktene er et nytt sett av regler som gir forbrukerne alternative måter å løse tvister utenfor rettssalen. Forbrukere som har et problem med en vare eller tjeneste de har betalt for, kan løse tvisten utenfor retten gjennom en alternativ tvisteløsningsprosedyre (ARD) eller en internettbasert tvisteløsningsplattform (ODR). Hensikten er å løse tvister på en enklere, raskere og billigere måte enn rettssaker. Les mer her

DENNE UKEN I EU:
RÅDSMØTE i Rådet for konkurranseevne og i Rådet for Miljø. Rådet for konkurranseevne skal debattere en meddelelse fra Europakommisjonen med anbefalinger og retningslinjer for utviklingen av delingsøkonomien i Europa. Ministerne skal diskutere industripolitikk og spesielt den utfordrende situasjonen i stålindustrien. Ministerne skal også se på den nyeste evalueringen av EUs realøkonomi og selskapers adgang til finansiering.Miljørådet skal diskutere ratifiseringen av Parisavtalen. Dersom Europaparlamentet gir sin godkjenning, kan Rådet fatte vedtak om ratifisering av avtalen i oktober i år. Ministerne skal også forberede deltakelse på FNs klimatoppmøte COP22 i Marrakech i Marokko.
HELSEKOMMISÆR Vytenis Andriukaitis tar imot landbruksminister Jon Georg Dale. Kommisjonen arrangerer
informasjonsdag om Horisont 2020 Smart, grønn og integrert transport.
EUROPAPARLIAMENTET harpolitisk gruppe- og komitéuke. Parlamentets undersøkelseskomité for Panama-papirene skal holde en høring av noen av journalistene som avslørte skandalen. Industrikomitéen skal debattere Europakommisjonens andreutkast av forslaget for å unngå misbruk av gratis roaming i EU. Presidenten for Den europeiske sentralbanken skal presentere sentralbankens syn på økonomisk og monetær utvikling i etterkant av Brexit til Parlamentets økonomikomité. Budsjettkomiteen skal stemme over mer enn 2200 endringsforslag til EUs budsjett for 2017. EUs anti-terror koordinator Gilles de Kerchove skal debattere kampen mot terror og nylige angrep i medlemsland med borgerrettighetskomitéen. Indre markedskomitéen skal drøfte endringsforslag til den foreslåtte oppdateringen av EUs regler for typegodkjenning av kjøretøy. De politiske gruppene skal forberede neste ukes plenumssamling.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss