NHO Europanytt 26.11.2014

Næringslivets innstilling til ventende lovforslag | EUs driftsbalanse for tredje kvartal

Publisert 26.11.14

NHO Brussel

REGELFORENKLING: Næringslivets innstilling til ventende lovforslag
I et innspill sendt til første visepresident Frans Timmermans i går, kom BUSINESSEUROPE med sin vurdering av lovforslagene som ligger på vent i EU. Organisasjonen har kategorisert lovforslagene etter hvorvidt de bør vedtas hurtig, forbedres eller forkastes. Les mer her

ØKONOMI: EUs driftsbalanse for tredje kvartal
Ifølge tall lagt fram av Eurostat i går, var overskuddet i EUs driftsbalanse i tredje kvartal 2014 på 7,8 milliarder euro. Dette er en nedgang på 13,4 milliarder euro sammenlignet med andre kvartal 2014, og 9,5 milliarder euro sammenlignet med tredje kvartal 2013. Les mer her

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss