NHO Europanytt 26.11.2015

Ambisiøse prioriteringer fra EU til COP21 | Styring av Energiunionen | Norsk støtteordning for karbonfangst forlenges | Nye tiltak for å bedre innskuddsbeskyttelsen og redusere bankkriser | Enighet om EU-budsjettet 2016 | Sterkere gjenhenting og fremmet konvergens i EU

Publisert 26.11.15

NHO Brussel

26.11.2015

KLIMA: Ambisiøse prioriteringer fra EU til COP21

Europakommisjonen presenterte i går EU sine prioriteringer i forbindelse med FNs klimakonferanse (COP21) som vil finne sted neste uke i Paris. EU ønsker å få på plass en rettslig bindene global avtale som kan sikre målet om å begrense den globale temperaturøkningen til under 2 grader celsius over det førindustrielle nivået. For å oppnå det vil EU foreslå bl.a. en felles global visjon om å stille om til lavkarbonøkonomier, en mekanisme for å regelmessig se over og høyne de felles ambisjonene samt et robust åpenhets- og regnskapssystem som sikrer at parter og interessenter at avtalepartene leverer det de har lovet. Les mer her 

ENERGI: Styring av Energiunionen

Rådet for energi, transport og telekom holdt i dag et møte hvor energiministrene fra EUs medlemsland bl.a. diskuterte styringen av den felles Energiunionen. Konklusjonen fra møtet ble at styringen av Energiunionen bør bygge på nasjonale energi- og klimahandlingsplaner for hvert medlemsland og en dialog mellom Europakommisjonen og EUs medlemsland. Regelmessig overvåking og evaluering basert på en rekke nøkkelindikatorer vil også være nødvendig. Rådet ser for seg at de første nasjonale handlingsplanene skal dekke perioden fra 2021 til 2030. Les mer her

STATSSTØTTE: Norsk støtteordning for karbonfangst forlenges

EFTA sitt overvåkningsorgan ESA godkjente i går at den norske støtteordningen for karbonfangst, CLIMIT Demo, kan forlenges frem til 2020. ESA godkjente opprinnelig støtteordningen fra 2005 til 2015, men siden det fortsatt er teknologiske utfordringer knyttet til karbonfangst mener ESA det er grunnlag for å forlenge støtteordningen slik at teknologien kan utvikles videre. Les mer her 

FINANS: Nye tiltak for å bedre innskuddsbeskyttelsen og redusere bankkriser

Europakommisjonen la i går frem et nytt lovforslag om en forsikringsordning for innskudd, som skal gjelde for hele Euroområdet, sammen med en rekke ytterligere tiltak for å redusere gjenstående risikofaktorer i den europeiske banksektoren generelt. Det handler bl.a. om å minske den nasjonale tolkningsfriheten rundt de europeiske tilsynsreglene for å sikre en effektiv håndheving av den europeiske tilsynsmekanismen, og om gjennomføring av gjenstående deler av bankregelverk som er blitt avtalt på internasjonal nivå. Les mer her og her 

ØKONOMI: Enighet om EU-budsjettet 2016

Rådet og Europaparlamentet har nylig formelt vedtatt EUs budsjett for 2016. Rammen for neste års budsjett er 155 milliarder Euro, med beregnede utbetalinger på totalt 143,89 milliarder Euro. Over 4 milliarder Euro settes av til hjelp for medlemslandene å håndtere flyktningstrømmen og midlene for å motarbeide kriminalitet og terrortrusler blir også utvidet. Også forskningsmidlene øker fra 2015 års nivå til totalt 19 milliarder Euro. Les mer her og her 

ØKONOMI: Sterkere gjenhenting og fremmet konvergens i EU

Europakommisjonen lanserte i dag sin årlige vekstundersøkelse for 2016. Undersøkelsen markerer starten på den årlige syklusen for økonomisk planlegging i EU og legger rammene for EUs økonomiske og sosiale prioriteringer kommende år. I tråd med fjorårets økonomiske og sosiale politikk anbefaler Kommisjonen at EU-landene også i 2016 fortsetter med en politikk som gir relanserer investeringer samt fremmer strukturelle reformer og en ansvarsfull finanspolitikk. Målet er å tilrettelegge for sterkere økonomisk gjenhenting og konvergens i EU. Les mer her


TALER:
Energikommissær Miguel Arias Cañete: Speaking points by Climate Action and Energy Commissioner Miguel Arias Cañete at the press conference preceeding the COP21 Climate Change Conference in Paris

Finanskommissær Jonathan Hill: Speech given by Commissioner Jonathan Hill at the Press Conference on the EDIS Proposal at the European Parliament 

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss

Emmelie Odberg Rosengren

Rådgiver

NHO Brussel

emmelie.odberg.rosengren@nho.no
Mobil
+32493756391