NHO Europanytt 27.03.2015

Investeringsklimaet må forbedres | Prioriteringer for et digitalt indre marked | EUs viktigste partnere i varehandelen | Fortsatt nedgang i kommunalt avfall | Støtter arbeidet mot skatteunndragelse | Forhandlinger om markedsstabilitetsreserven kan starte | Godkjente partnerskapsavtaler på standardisering

Publisert 27.03.15

NHO Brussel

ØKONOMI: Investeringsklimaet må forbedres
BUSINESSEUROPE, hvor NHO er medlem, publiserte i går sin brosjyre «Investment for growth and jobs». Organisasjonen støtter investeringsplanen til Europakommisjonen og understreker betydningen av synergier mellom offentlig og privat kapital for å styrke vekst og sysselsetting. Ifølge BUSINESSEUROPE må investeringsklimaet forbedres gjennom strukturelle reformer dersom investeringsplanen skal lykkes. Les mer her

DIGITAL AGENDA: Prioriteringer for et digitalt indre marked
Europakommisjonen publiserte nylig sine tre hovedprioriteringer for den kommende strategien om et digitalt indre marked. Kommisjonen vil gi forbrukere og næringsliv bedre tilgang til digitale varer og tjenester, etablere et rammeverk for at digitale nettverk og tjenester skal blomstre, og skape langsiktig vekst for en europeisk digital økonomi. Les mer her 

HANDEL: EUs viktigste partnere i varehandelen
Eurostat publiserte i dag en oversikt over EUs viktigste handelspartnere i 2014. USA er EUs viktigste eksportmarked og Kina den viktigste importøren til det europeiske markedet. Med noen få unntak, var den viktigste eksportpartneren for de fleste EU-landene et annet medlemsland. For Sverige var Norge viktigste eksportpartner. Les mer her 

MILJØ: Fortsatt nedgang i kommunalt avfall
Ifølge tall lagt fram av Eurostat i går, genererte hver innbygger i EU 481 kg kommunalt avfall i 2013. 43 prosent av avfallet ble gjenvunnet eller kompostert. Det har vært en stadig nedgang i det kommunale avfallet per person siden 2007. I Norge genererte hver innbygger 496 kg kommunalt avfall i 2013. Les mer her 

SKATT: Støtter arbeidet mot skatteunndragelse
Europaparlamentet stemte nylig for en resolusjon der de tar til orde for at EU bør prioritere håndteringen av skatteunndragelser. Ifølge Parlamentet bør EUs medlemsland og Europakommisjonen spille en ledende rolle i diskusjoner om å bekjempe skattesvindel og aggressiv skatteplanlegging i OECD og andre relevante fora. Les mer her

KLIMA: Forhandlinger om markedsstabilitetsreserven kan starte
Rådet ble nylig enig om sin posisjon på markedsstabilitetsreserven (MSR). De viktigste punktene for Rådet er oppstart av reserven i 2021, direkte overføring til reserven av de 900 millioner tilbakeholdte utslippskvotene og at Europakommisjonen håndterer spørsmålet om hva som skal gjøres med de ufordelte kvotene. Forhandlinger om forslaget for etablering og drift av reserven innledes nå mellom Rådet og Europaparlamentet. Les mer her 

INDRE MARKED: Godkjente partnerskapsavtaler på standardisering
På gårsdagens møte, godkjente EFTA-rådet partnerskapsavtalene med den europeiske forbrukerorganisasjon for standardiseringsarbeid (ANEC) og den europeiske forbrukerorganisasjonen for miljøstandardisering. Les mer her 

TALER:
Europakommisjonens president Jean-Claude Juncker: Speech at the BusinessEurope Day event
Klima- og energikommissær Miguel Arias Cañete: Speech at the Summit of mayors of EU capitals and large cities in Paris
Finanskommissær Jonathan Hill: The financial services sector as an instrument for growth
Konkurransekommissær Margrethe Vestager: Competition policy for the Digital Single Market: Focus on e-commerce
Indre markedskommissær Elżbieta Bieńkowska: "Making the Single Market work for Europe's citizens and businesses"
Visepresident for energiunionen Maroš Šefčovič: The state of play of EU-Russia energy relations
Finanskommissær Jonathan Hill: Structured Dialogue
Visepresident for det digitale indre marked Andrus Ansip: Telecoms: the backbone of the Digital Single Market
Forskningskommissær Carlos Moedas: Science without Borders

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss