NHO Europanytt 27.03.2017

Markering av Roma-traktatens 60 års jubileum | Denne uken i EU

Publisert 27.03.17

NHO Brussel

INSTITUSJONELT: Markering av Roma-traktatens 60 års jubileum
Ledere fra EUs medlemsland, Det europeiske råd, Europakommisjonen og Europaparlamentet var samlet i Roma i helgen for å markere Roma-traktatens 60 års jubileum. I den forbindelse kom de med en felles erklæring som fastsetter fire overordnede mål som skal jobbes mot i fellesskap. Det fremgår en tro på at EU er det beste instrumentet for å fortsette å jobbe mot et Europa som er sikkert, velstående, bærekraftig og en sterkere global aktør. Les mer her

TALER:
Presidenten for Det europeiske råd Donald Tusk: at the ceremony of the 60th anniversary of the Treaties of Rome

Presidenten for Europakommisjonen Jean-Claude Juncker: at the 60th Anniversary of the Treaties of Rome celebration

DENNE UKEN I EU:
RÅDSMØTE
i Rådet for justis og innenriks. På agendaen står migrasjon, hvitvasking av penger og digitale kontrakter.
EUROPAKOMMISJONEN arrangerer denne uken en borgerdialog med kommisæren for økonomi Pierre Moscovici, det sjette indre marked forum i Warszawa og en konferanse om hvordan offentlige myndigheters implementering kan optimalisere delingsøkonomien. Det arrangeres også en konferanse om finansiering av energieffektivitet og hvordan mobilisering av privat finansiering kan bidra til dette.
EUROPAPARLAMENTET har politisk gruppe og komitéuke. Komiteen for borgerrettigheter skal diskutere tiltak for å forbedre sikkerhetssituasjonen i EU med Tyskland og Frankrikes innenriksministere. Komiteen for økonomi og valuta skal stemme over tiltak for å forhindre skatteunngåelse som følge av utnyttelsen av ulikheter i medlemslandenes skattesystem. Budsjettkomiteen skal stemme over en midtveis revisjon av EUs finansielle rammeverk (MFF) for 2014-2020. Ellers skal de politiske gruppene forberede seg til plenumssesjon og voteringer i Strasbourg neste uke. 

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss