NHO Europanytt 27.04.2015

Ber om støtte til Hellas | Status i sektordialogen mellom Europa og Japan | 10 millioner ønsker å jobbe mer | Modernisering av systemer for sosial beskyttelse | Ønsker sikkerhetsregler på EU-nivå for gassovner | Denne uken i EU

Publisert 27.04.15

NHO Brussel

ØKONOMI: Ber om støtte til Hellas
BUSINESSEUROPE publiserte nylig en pressemelding der de ber Europa hjelpe Hellas gjenopprette et sunt forretningsmiljø. Organisasjonen oppfordrer Eurosonens finansministre om bli enige om en avtale som forlenger den økonomiske støtten til landet og reduserer den umiddelbare usikkerheten knyttet til de offentlige finansene. BUSINESSEUROPE understreker at støtten må være betinget av at Hellas fortsetter å implementere reformer. NHO er medlem av BUSINESSEUROPE. Les mer her

HANDEL: Status i sektordialogen mellom Europa og Japan
BUSINESSEUROPE og deres japanske søsterorganisasjon avholdt nylig det fjerde møtet i sektor-til-sektordialogen. Organisasjonene drøftet hva som hittil er oppnådd innenfor ikke-tollmessige barrierer i deres sektorer og hvilke utfordringer som gjenstår. Fjerningen av slike barrierer er en viktig del av de pågående forhandlingene om en frihandelsavtale mellom EU og Japan. Les mer her 

ARBEIDSLIV: 10 millioner ønsker å jobbe mer
Ifølge tall publisert av Eurostat i dag viser Arbeidskraftundersøkelsen for 2014 at nær 10 millioner deltidsansatte i EU ville ha foretrukket å arbeide mer. Dette utgjør 22,2 prosent av alle deltidsansatte og 4,5 prosent av EUs totale arbeidskraft i 2014. To tredjedeler av dem som kunne tenke seg å jobbe mer er kvinner. Tall for Norge for 2014 viser at 70 000 deltidsansatte ønsket å jobbe mer. Det utgjør 10 prosent av alle deltidsansatte. 73 prosent av dem som kan tenke seg å jobbe mer i Norge er kvinner. Les mer her

SOSIALT: Modernisering av systemer for sosial beskyttelse
EUs medlemsland har gjort framskritt i implementeringen av reformer for moderniseringen av systemene for sosial beskyttelse, men mye arbeid gjenstår. Dette kommer frem i en rapport nylig publisert av Europakommisjonen. Hensikten med reformene er å komme styrket ut av finanskrisen. Dette innebærer bedre inkluderingsstrategier og en mer effektiv og virkningsfull bruk av offentlige budsjetter. Les mer her 

INDRE MARKED: Ønsker sikkerhetsregler på EU-nivå for gassovner
Europaparlamentets indre markedskomité stemte nylig over et lovutkast om regulering av gassapparater. Ifølge komiteen bør gassovner installeres og vedlikeholdes av fagfolk. Men grytekluter trenger ikke være underlagt EUs sikkerhetsregler med mindre de er merket "beskyttende", sier komiteen. Forhandlinger med Rådet kan nå innledes. Les mer her 

TALER:
Klima- og energikommissær Miguel Arias Cañete: Speech at the Gas Infrastructure Europe 13th Annual conference
Finanskommissær Jonathan Hill: Refocusing financial integration on growth and jobs
Visepresident for euroområdet og den sosiale dialog Valdis Dombrovskis: Press remarks ECOFIN Press Conference, Riga, 25 April 2015
Arbeids- og sosialkommissær Marianne Thyssen: Intervention at 3rd Labour Mobility Congress

DENNE UKEN I EU
EUROPAKOMMISJONEN skal vedta en ny europeisk sikkerhetsstrategi og vedta den månedlige pakken om medlemslandenes brudd på EU-lovgivningen. Kommisjonen deltar på toppmøte mellom EU og Ukraina og arrangerer en konferanse om regionale næringsklynger.
EUROPAPARLAMENTET har plenumssamling i Strasbourg. Parlamentarikerne skal drøfte den nye europeiske sikkerhetsstrategien som Europakommisjonen presenterer denne uken. Parlamentet skal stemme over en avtale inngått med Rådet om et utkast til regler som skal stramme inn bruken av plastposer. De skal også stemme over en uformell avtale inngått med Rådet om et lovutkast som skal sette fart i overgangen til alternative biodrivstoff, fra avfall og andre bi-produkter eller nye kilder som for eksempel tang. Parlamentet skal også stemme over en regelverksendring vedrørende finanseringen av EUs sysselsettingsinitiativ for ungdom, over en avtale inngått med Rådet om installering av nødanropssystemet eCall i alle nye biler, og over pengemarkedsfond. Situasjonen i Middelhavet står også på agendaen. 

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

 

 

Kontakt oss