NHO Europanytt 27.04.2018

Denne uken i EU presenterte Europakommisjonen EUs "tredje datapakke", som følger opp tidligere initiativer for å fremme flyten av data. Kommisjonen vil og ha tiltak for å håndtere feilinformasjon på nett og EUs Multiannual Financial Framework (MFF) er snart klart. Ukens navn er Günther Oettinger, øverste ansvarlige for EUs nye langtidsbudsjett.

#205

Gunther Oettinger - EUs kommisær for budsjett og HR, her ved fremleggelsen av det første utkastet til MFF

Publisert 27.04.18

NHO Brussel

DIGITALT: EUs "tredje datapakke"
Europakommisjonen presenterte denne uken EUs "tredje datapakke". Pakken følger opp tidligere initiativer fra Kommisjonen for å fremme flyten av data – bl.a. fjerning av nasjonale lokaliseringsrestriksjoner for ikke-personlig data – og fokuserer på tiltak for å styrke tilgjengeligheten på data ikke minst for små og middelstore bedrifter. Pakken inkluderer også en strategimelding om utviklingen knyttet til kunstig intelligens (AI) samt et lovforslag for å styrke transparensen og motvirke urettferdig forretningspraksis i forholdet mellom plattformer og bedrifter. BusinessEurope, hvor NHO er medlem, er positiv til at Kommisjonen ikke går frem med konkrete lovforslag knyttet til AI på dette tidspunktet. Se BEs pressemelding her

DIGITALT: Kommisjonen vil ha tiltak for å håndtere feilinformasjon på nett. Kommisjonen mener feilinformasjon skaper mistillit til institusjoner, skader demokratiet og hindrer folk i å tilegne seg informasjon når de skal ta viktige avgjørelser. Det foreslås derfor en rekke tiltak og selvregulerende verktøy, som en felles europeisk praksis for håndtering av feilinformasjon med mål å produsere synlige resultater innen oktober 2018, og et uavhengig nettverk av "faktasjekkere" or verktøy for å stimulere kvalitetsjournalistikk. Les mer her, og her.

ØKONOMI: EUs Multiannual Financial Framework er snart klart. Den 2. mai legger kommissær Gunther Oettinger frem et framlegg til MFF(Multiannual Financial Framework). Dette langsiktige budsjettet redegjør føringene for de årlige EU-budsjettene, og det fireårige rammeverket for kommisjonens finansielle prioriteringer. Les mer om budsjettet i detalj her.  

Dagens navn: Günther H. Oettinger
Neste uke fremlegges EUs nye langtidsbudsjett, og den øverste ansvarlig i EU for dette arbeidet er tyskeren Günther H. Oettinger. Som forbundskansler Merkel tilhører han det kristendemokratiske partiet CDU, der han har vært medlem siden ungdomstiden. Oettinger kom til Europakommisjonen under Barrosos andre periode, da som visepresident med ansvar for energi. Før han i 2017 ble kommissær for budsjett og HR var han kommisær for digital økonomi og samfunn. I tillegg til ansvaret for budsjettet fikk han også som oppgave å sørge for at 40 % av kommisjonens topp- og mellomnivåstillinger innehas av kvinner innen 2019. Les mer her.

 

 

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

 

Kontakt oss

Ingebjørg Harto

Direktør

NHO Brussel

Ingebjorg.Harto@nho.no
Mobil
92447160
Emmelie Odberg Rosengren

Seniorrådgiver

NHO Brussel

emmelie.odberg.rosengren@nho.no
Mobil
+32493756391
Edvin Nordheim Edvardsen

Praktikant

NHO Brussel

edvin.nordheim.edvardsen@nho.no
Mobil
99110008
Bjørne Østrem Djukastein

Praktikant

NHO Brussel

bjorne.ostrem.djukastein@nho.no
Mobil
45296985