NHO Europanytt 27.06.2014

Sterk økning i handel med tjenester | Enighet om å øke tilgjengelig kapital | Forenkling av rapporteringsformaliteter for fartøy | Bedre og raskere offentlige tjenester for næringslivet | Rapport om Europas fiskebestander | Vil øke bruken av nettskyer

Publisert 27.06.14

NHO Brussel

ØKONOMI: Sterk økning i handel med tjenester
Ifølge tall publisert av Eurostat i går, økte EUs handelsoverskudd i tjenestesektoren fra 45 milliarder euro i 2004 til 173 milliarder euro i 2013. USA, Sveits og Kina er EUs største partnere for handel med tjenester. Les mer her

ØKONOMI: Enighet om å øke tilgjengelig kapital
Rådet ble nylig enige om et forslag til forordning som tar sikte på å øke tilgjengelig kapital for langsiktige investeringer i EUs økonomi. Les mer her

MARITIMT: Forenkling av rapporteringsformaliteter for fartøy
Europakommisjonen publiserte nylig en rapport om rapporteringsdirektivet for skip. Direktivets mål er å sørge for at skip som ankommer til eller avgår fra europeiske havner skal rapportere nødvendig informasjon via ett enkelt inngangspunkt. Rapporten viser at ytterligere harmonisering er nødvendig. Les mer her

DIGITAL AGENDA: Bedre og raskere offentlige tjenester for næringslivet
Europakommisjonen vedtok i går et forslag om et nytt program som skal støtte medlemslandenes modernisering av offentlig sektor og utvikle interoperable digitale tjenester. Programmet, ISA2, skal sikre sømløs elektronisk samhandling mellom europeiske offentlige administrasjoner, både på tvers av landegrenser og sektorer. Les mer her

FISKERI: Rapport om Europas fiskebestander
Europakommisjonen publiserte i går en rapport om tilstanden i europeiske fiskebestander i forbindelse med neste års fordeling av fiskekvoter. Rapporten viser at fiskebestanden i Nordøst-Atlanteren innhenter seg, samtidig som at overfiske utgjør et fortsatt alvorlig problem i Middelhavet. Les mer her

DIGITAL AGENDA: Vil øke bruken av nettskyer
Europakommisjonen presenterte i går retningslinjer som skal hjelpe bedrifter til å bedre utnytte nettskytjenester. Lagring og behandling av data via nettskytjenester gir i gjennomsnitt besparelser på mellom 10 og 20 prosent. Les mer her

TALER:
Handelskommissær Karel De Gucht: Responsible Business Conduct in the Extractive Sector
Transportkommissær Siim Kallas: European Railway Agency: on track into the future after 10 successful years
Utviklingskommissær Andris Piebalgs: Global Partnership for Education
Regionalkommissær Johannes Hahn: The EU Danube Strategy: improving the economic potential of the river, protecting the environment
Handelskommissær Karel De Gucht: Rana Plaza Aftermath 

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss