NHO Europanytt 27.06.2016

Næringslivets kommentar til den britiske folkeavstemningen | Denne uken i EU

Publisert 27.06.16

NHO Brussel

BREXIT: Næringslivets kommentar til den britiske folkeavstemningen
BUSINESSEUROPE, hvor NHO er medlem, publiserte nylig en pressemelding med sin kommentar til det britiske folks ønske om å forlate EU. Organisasjonen vektlegger viktigheten for næringslivet og økonomisk vekst av et godt samarbeid mellom EU og Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland. BUSINESSEUROPE tar til orde for å ikke forhaste seg i forhandlingene, og å reflektere over bakgrunnen for signalene som sendes ved denne avgjørelsen. Les mer her

DENNE UKEN I EU:
EU-TOPPMØTE for EUs stats- og regjeringsoverhoder. På agendaen står diskusjon om de politiske konsekvensene av Brexit, hvor statsminister David Cameron vil informere om situasjonen. Stats- og regjeringsoverhodene skal også ta for seg migrasjonskrisen, veien mot et sterkere indre marked, og styrket sikkerhet i EU ved et tettere samarbeid med NATO.
RÅDSMØTE i Rådet for landbruk og fiskeri. Ministrene skal diskutere dagens markedssituasjon og gjennomgå statusrapport for den foreslåtte reguleringen av organiske produkter og merkingen av disse. På agendaen står presentasjon av fiskerimuligheter for 2017 fra Kommisjonen, og ministrene skal enes om en generell tilnærming til en foreslått regulering av bærekraftig håndtering av eksterne fiskeriflåter.
EUROPAKOMMISJONEN holder et ekstraordinært møte om konsekvensene av Brexit, og kommissærer Marianne Thyssen og Tibor Navracsics deltar på Skills Summit 2016 i Bergen.
EUROPAPARLAMENTET har ekstraordinær plenumssamling i Brussel om Brexit hvor de skal diskutere og stemme over en resolusjon som vurderer utfallet og konsekvensene for EU.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss