NHO Europanytt 27.06.2017

Europeisk næringsliv vil se klare signal fra EUs ledere | EUs regjeringssjefer om flytting av EU-organ fra Storbritannia | Innspill til den sosiale pilar fra europeisk næringsliv | 2.7 milliarder euro til 152 transportprosjekter | Denne uken i EU

Publisert 27.06.17

NHO Brussel

HANDEL OG INDUSTRI: Europeisk næringsliv vil se klare signal fra EUs ledere
I forrige uke avholdt EU toppmøte (Det europeiske råd 22 – 23 juni). Mange bedrifter anser fortsatt politisk usikkerhet og geopolitiske spenninger som et hinder for frihandel og like konkurransevilkår.  BusinessEurope, hvor NHO er medlem, sendte i forkant av toppmøtet brev til presidenten for Det europeiske råd, Donald Tusk. I brevet gis det uttrykk for at europeisk næringsliv har behov for klare signaler vedrørende handel, industriell konkurransedyktighet og investeringer. BusinessEurope oppfordrer EUs statsledere til å utarbeide en industriell strategi i forkant av møtet i Det europeiske råd neste vår. Les mer her

Toppmøtet behandlet blant annet Paris-avtalen hvor man understreket at EU fortsatt vil lede an i å bekjempe klimaendringene, betydningen av og behovet for økonomisk vekst og det indre markedets betydning i dette (herunder arbeidsplasser, vekst, konkurransedyktighet og handel) og det digitale Europa. Konklusjoner fra toppmøtet kan leser her

BREXIT: EUs regjeringssjefer om flytting av EU-organ fra Storbritannia
EUs regjeringssjefer avholdt også møte i Det europeiske råd i EU27-format. På agendaen sto blant annet flytting av to EU-organer fra Storbritannia som følge av Brexit, henholdsvis European Medicines Agency (EMA) og European Banking Authority (EBA). Det er ikke avgjort hvor EU-organene skal flyttes til, men regjeringssjefene er kommet til enighet om prosedyrene for hvordan dette skal håndteres og kravene som må oppfylles for nye lokasjoner.

Danmark er interessert i å overta EMA. Den danske regjeringen meldte sin interesse for å overta EMA allerede i vinter, og etter at EU har annonsert sine krav mener DI, NHOs danske søsterorganisasjon, at København fortsatt er et godt alternativ og en god kandidat. Infrastrukturen er på plass i København og EMA kan komme raskt i ny drift her, sier Tine Roed, direktør for DI. Hvor den endelige plasseringen blir skal avgjøres av EUs medlemsland under en hemmelig avstemming. Les mer her og her

SOSIALT: Innspill til den sosiale pilar fra europeisk næringsliv
BusinessEurope, hvor NHO er medlem, har gitt sine innspill til en konsultasjon utlyst av Europakommisjonen i forbindelse med lanseringen av den sosiale pilar. Konsultasjonen gjelder "The written statement directive" og BusinessEurope fremmer at de sosiale partnerne har bedre forutsetninger for å vurdere hvilke fremtidige tiltak som er nødvendig på området. Les mer her

TRANSPORT: 2.7 milliarder euro til 152 transportprosjekter
Europakommisjonen har foreslått å investere 2,7 milliarder euro i 152 transportprosjekter. Formålet er å støtte konkurransedyktige, miljøvennlige og korresponderende mobilitetsmuligheter i Europa. Dette innebærer blant annet modernisering av jernbane og forbedringer av grensekryssende transport. Tiltaket stimulerer også økonomisk vekst og skaper arbeidsplasser. Medlemslandene må godkjenne finansieringen før tiltaket trer i kraft. Les mer her

DENNE UKEN I EU:
RÅDSMØTE i Rådet for samferdsel, telekommunikasjon og energi. På agendaen står blant annet nye reguleringer for merking av energieffektivitetsnivå og energieffektivitetsdirektivet.
EUROPAKOMMISJONEN arrangerer denne uken "7th Cohesion Forum" og den årlige CompNet konferansen om innovasjon, bedriftsstørrelse, produktivitet og ubalanse i en tid for deglobalisering. I etterkant av Europakommisjonens lansering av en hvitbok om Europas fremtid arrangeres det denne uken en konferanse på temaet "Research & innovation – shaping our future". I tillegg arrangerer Europakommisjonen et arrangement på temaet "EU corporate governance in XXI Century: Shareholder rights directive II and beyond", og et webinar om standardisering og benchmarkings rolle i finansieringen av energieffektivitet.
EUROPAPARLAMENTET har politisk gruppe og komiteuke i Brussel. Presidenten for Eurojust, Michèle Coninsx, skal presentere hovedfunnene i en rapport om utenlandske terrorister fra 2016 til borgerrettighetskomiteen. De politiske gruppene skal forberede seg til plenumssesjonen 3-6 juli. Helmut Kohls bortgang markeres av EU-presidentene i en minneseremoni sammen med Angela Merkel, Emmanuel Macron og den tidligere amerikanske presidenten Bill Clinton. 

TALE:
Presidenten for Det europeiske råd, Donald Tusk: after the European Council meetings on 22 and 23 June 2017

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss