NHO Europanytt 27.10.2014

Stabil investeringsrate og redusert sparerate | Denne uken i EU

Publisert 27.10.14

NHO Brussel

ØKONOMI: Stabil investeringsrate og redusert sparerate
Ifølge tall lagt fram av Eurostat i dag, var næringslivets investeringsrate på 21,9 prosent i EU i andre kvartal 2014, noe som tilsvarer investeringsraten for første kvartal. Profittandelen i EU holdt seg også tilnærmet stabil, med en økning fra 38,1 til
38,2 prosent. Husholdningenes sparerate var på 10,4 prosent i andre kvartal 2014, noe som er en nedgang på 0,3 prosentpoeng fra forrige kvartal. Les mer her og her

TALER:
Justiskommissær Martine Reicherts: Protecting taxpayers' money: A truly independent and efficient European Public Prosecutor

DENNE UKEN I EU:
RÅDSMØTE
i Rådet for miljø. Miljøministrene skal vedta konklusjoner om Europakommisjonens strategi for en mer miljøvennlig økonomisk politikk og midtveisevalueringen av Europa 2020-strategien. Ministrene skal også vedta konklusjoner
som fastsetter EUs posisjon for FNs 20. klimakonferanse i desember.
EUROPAPARLAMENTET har eksterne aktiviteter.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss