NHO Europanytt 27.10.2016

CETA må reddes | Økonomi og energi blant prioriteringene for 2017 | Foreslår revisjon av selskapsskatten | EU med ny romfartsstrategi | Ønsker revidering av EUs langtidsbudsjett | Parlamentet støtter Kommisjonens økonomiske prioriteringer | Høyvekstbedrifter i EU | Sysselsettingen i europeisk industri synker

Publisert 27.10.16

NHO Brussel

HANDEL: CETA må reddes
BusinessEurope, hvor NHO er medlem, uttalte nylig i en pressemelding at forhandlingspartene i handelsavtalen mellom EU og Canada må forsøke å redde den viktige avtalen. BusinessEurope uttaler også at CETA er den beste handelsavtalen som EU har framforhandlet, og at man må i framtiden forhindre enkelte land i å sette en stoppe for viktige avtaler som denne. Les mer her

INSTITUSJONELT: Økonomi og energi blant prioriteringene for 2017
Europakommisjonens presenterte nylig sitt arbeidsprogram for neste år. Kommisjonen, Europaparlamentet og Rådet skal bruke arbeidsprogrammet som grunnlag for å utarbeide en felles erklæring om EUs mål og prioriteringer for 2017. Arbeidsprogrammet vektlegger Kommisjonens 10 prioriteringer, blant annet et digitalt indre marked, energiunionen, sirkulærøkonomi og vekst i sysselsettingen. Les mer her

SKATT: Foreslår revisjon av selskapsskatten
Europakommisjonen foreslo nylig en reform av selskapsskattereglene i EU. Hensikten er å gjøre det enklere og billigere å drive virksomhet i det indre marked. Relansering av forslaget om felles konsolidert skattegrunnlag for bedrifter (CCCTB) fra 2011 skal også bidra til å sikre like vilkår for multinasjonale virksomheter gjennom å lukke smutthull som utnyttes til skatteunngåelse. Les mer her

ROMFART: EU med ny romfartsstrategi
Europakommisjonen lanserte i går en ny rompolitikk. Programmet skal sikre EUs rolle som en av de ledende aktørene innenfor romfart, samtidig som utviklingen skal støtte arbeidet innen sikkerhet, klima og nøkkelinfrastruktur. Strategien er et svar på økende global konkurranse, økt involvering fra privat sektor og store teknologiske endringer. Les mer her

ØKONOMI: Ønsker revidering av EUs langtidsbudsjett
Europaparlamentet stemte i går over revisjonen av EUs langtidsbudsjett (MFF). Parlamentarikerne anerkjenner at Kommisjonens forslag til revidering svarer på Parlamentets posisjon om et mer fleksibelt budsjett som er tilpasset krisesituasjoner. Les mer her

ØKONOMI: Parlamentet støtter Kommisjonens økonomiske prioriteringer
Europaparlamentet stemte i går over sin posisjon til EUs økonomiske prioriteringer for 2017. Parlamentarikerne støtter Europakommisjonens ønske om å investere i innovasjon, vekst og jobbskaping, sosialt balanserte strukturelle reformer, og oppfordringer til ansvarlig offentlig finansiering. Prioriteringene er i stor grad påvirket av EUs utfordringer med lave investeringer, lavere vekst enn forventet, usikkerhet på grunn av brexit, og forholdet til Russland. Les mer her

NÆRINGSLIV: Høyvekstbedrifter i EU
Eurostat publiserte i går tall som viser at nesten hver tiende bedrift registrert i EU i 2014 kunne kategoriseres som bedrifter med høy vekst. For å falle innenfor denne kategorien må en virksomhet i gjennomsnitt ha en økning i antall ansatte på minst 10% hvert år i minst tre år på rad, og ha minst 10 ansatte ved starten av veksten. Sammenlignet med EUs 9,2 prosent, utgjorde slike bedrifter 11,5 prosent av norske bedrifter i 2014. Les mer her

INDUSTRI: Sysselsettingen i europeisk industri synker
Eurostat publiserte i dag statistikk over industriens rolle i EUs økonomi. Tallene for 2015 viser at industri sto for 19,3 prosent av bruttoverdiskapingen. Statistikken viser også at industriens andel av den totale sysselsettingen har falt fra 20,9 prosent i 1995, til 15,4 prosent i 2015. I Norge sto industri for 28,3 prosent av bruttoverdiskapingen og 12,2 prosent av sysselsettingen i 2015. Les mer her

TALER:
Europakommisjonens president Jean-Claude Juncker: Speech at the European Parliament Plenary Session on the Conclusion of the European Council meeting of 20 and 21 October 2016
Visepresident for det digitale indre marked Andrus Ansip og kommissær for digital økonomi og samfunn Günther Oettinger: Statement welcoming the adoption of the first EU-wide rules to make public sector websites and apps more accessible
Økonomikommissær Pierre Moscovici: Speech at the press conference on the package of corporate tax reforms (engelsk siste del)
Migrasjonskommissær Dimitris Avramopoulos: Remarks following the Commission’s adoption of the Recommendation for prolonging temporary internal border controls

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss