NHO Europanytt 27.10.2017

EU utvider reglene for helsefarlige stoffer i arbeidsmiljøet

Publisert 27.10.17

NHO Brussel

Denne uken har Europakommisjonen presentert sitt årlige arbeidsprogram for neste år. Arbeidsprogrammet redegjør for hvilke områder Kommisjonen vil prioritere i sitt arbeid kommende år, og hvilke initiativer og tiltak man vil gjennomføre konkret på ulike områder.

Arbeidsprogrammet for neste år er preget av at det nå nærmer seg sluttfasen av denne mandatperioden for Kommisjonen og Europaparlamentet, hvor et av hovedsporene i programmet handler om å sikre vedtak av allerede fremlagte viktige initiativer knyttet til sentrale politiske prosjekt som digitaliseringen av det indre marked, energiunionen, finansmarkeds- og bankunionen, sikkerhetsunionen og en felles europeisk migrasjonspolitikk. Men Kommisjonen ser også fremover, og et annet viktig tema i arbeidsprogrammet handler nettopp om hvordan EU 27 etter brexit kan videreutvikle sitt samarbeid frem til 2015.

HELSE: EU utvider reglene for helsefarlige stoffer i arbeidsmiljøet
Europaparlamentet har nylig godkjent et forslag om strengere regler som skal styrke beskyttelsen av bygningsarbeidere, kjemikere, og andre som jobber tett på kreftfremkallende og muterende kjemikalier i arbeidsmiljøet. Det handler om en endring av EU-direktivet for vern av arbeidstakere mot risiko ved å være utsatt for kreftfremkallende eller arvestoffskadelige stoffer i arbeidet, inkludert en utvidelse av den eksisterende listen over helsefarlige stoffer i arbeidsmiljøet med 11 nye kreftfremkallende stoffer, til formål for å hindre den fremste jobbrelaterte dødsårsaken i EU. Målet er å redde opptil 100,000 liv de neste 50 årene. Regelendringene vil tre i kraft så snart de har blitt vedtatt formelt også av Rådet. Les mer her

 

*******************************************************  

NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.   

 

Kontakt oss

Emmelie Odberg Rosengren

Seniorrådgiver

NHO Brussel

emmelie.odberg.rosengren@nho.no
Mobil
+32493756391