NHO Europanytt 28.01.2016

Nærmere nye regler for handelshemmeligheter | Ny rekord for overnattinger | Foreslår tiltak mot skatteunndragelse | Fellesregulering for havneområder i EU | EU er en netto investor i verden

Publisert 28.01.16

NHO Brussel

HANDEL: Nærmere nye regler for handelshemmeligheter
Europaparlamentets justiskomité stemte i dag for en avtale inngått med Rådet om handelshemmeligheter. Det nye regelverket skal støtte selskaper med å få juridisk oppreisning ved tyveri eller misbruk av deres forretningshemmeligheter. Avtalen må vedtas av Rådet og Parlamentet i plenum før den kan tre i kraft. Les mer her

REISELIV: Ny rekord for overnattinger           
Eurostat publiserte nylig en oversikt over antall netter tilbrakt i innkvartering for turister/feriegjester i 2015. Det er forventet et rekordnivå på 2,8 milliarder overnattinger i EU i fjor, en økning på 3,2 prosent sammenlignet med 2014. Utenlandske borgere sto for 46 prosent av overnattingene. I Norge var antallet overnattinger 31,8 millioner i 2015, en økning på 4,8 prosent fra 2014. 28 prosent av overnattingene sto utenlandske borgere for. Les mer her

SKATT: Foreslår tiltak mot skatteunndragelse
Europakommisjonen presenterte i dag nye tiltak mot skatteunndragelse blant selskaper. Forslaget skal sikre en koordinert innsats mot skatteunndragelse og bygger på standarder utviklet av OECD. BUSINESSEUROPE publiserte nylig sitt innspill til det kommende forslaget. Organisasjonen støtter Kommisjonens arbeid mot skatteunndragelser, men oppfordrer samtidig Kommisjonen til å foreta en full konsekvensanalyse og sikre at forslaget ikke svekker europeisk konkurranseevne. NHO er medlem av BUSINESSEUROPE. Les mer her og her

TRANSPORT: Fellesregulering for havneområder i EU
Europaparlamentets transportkomité godkjente nylig et forslag til regelverk som skal styrke åpenheten ved bruk av offentlige midler i havneområder og etablere felles regler for havner som ønsker å begrense antall tjenesteleverandører. Komitéen tok også til orde for at havnene selv må kunne bestemme hvordan havnetjenestene deres er organisert, i stedet for å etablere et prinsipp om fri markedsadgang for tilbud av havnetjenester. Les mer her

ØKONOMI: EU er en netto investor i verden
Eurostat publiserte nylig tall som viser at beholdningen av EUs direkteinvesteringer i resten av verden var på5 749 milliarder euro ved utgangen av 2014. Verdien av utenlandske direkteinvesteringer i EU var på4 583 milliarder euro.  Verdien på EUs direkteinvesteringer i Norge var på 71,7 milliarder euro. Det tilsvarer 1 prosent av EUs investeringer. Norges direkteinvesteringer i EU var på 70,0 milliarder euro i 2014. Det utgjør 2 prosent av Norges utenlandske direkteinvesteringer. Les mer her

TALER:
Finanskommissær Jonathan Hill: Keynote address at the Trans Atlantic Consumer Dialogue
Energikommissær Miguel Arias Cañete: Speech at the European Renewable Energies Federation Annual Reception
Visepresident for energiunionen Maroš Šefčovič: Speech at the European Policy Centre - Launch Event Task Force on Energy Poverty

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss