NHO Europanytt 28.04.2014

Avtale mellom EU og ILO | Forbedret finansiell integrasjon i Europa | Solenergi blir til flydrivstoff

Publisert 28.04.14

NHO Brussel

ARBEIDSLIV: Avtale mellom EU og ILO
I en pressemelding i dag, skriver Europakommisjonen at de har inngått en avtale med ILO om å styrke samarbeidet for helse og sikkerhet på arbeidsplassen. Målet er å skape en global standard for yrkessikkerhet og håndtering av helseutfordringer. Les mer her

FINANS: Forbedret finansiell integrasjon i Europa
Den europeiske sentralbanken (ESB) publiserte i dag sin årlige rapport om finansiell integrasjon. Rapporten slår fast at den positive utviklingen som startet i 2012 har fortsatt i 2013. Tilstanden er likevel fortsatt verre enn før finanskrisen. Betydelig finansiell fragmentering preger fortsatt eurosonen og videre utvikling mot finansiell integrasjon og stabilitet avhenger av vedvarende politisk handling.  Les mer her

INNOVASJON: Solenergi blir til flydrivstoff
EU-prosjektet SOLAR-JET har produsert verdens første flydrivstoff med sol som energikilde. Konsentrert lys anvendes for å omdanne vann og CO2 til syntesegass som deretter konverteres til parafin. Prosjektet, som fortsatt er i forsøksstadiet, ble lansert i 2011 og mottar prosjektstøtte fra EUs forskningsprogram.. Les mer her

Kontakt oss