NHO Europanytt 28.05.2014

Strategi for styrket forsyningssikkerhet | Mangel på finansiering barriere for kommersialisering | Rådsmøte om konkurranseevne | På rett vei for å nå digitale mål

Publisert 28.05.14

NHO Brussel

ENERGI: Strategi for styrket forsyningssikkerhet
Europakommisjonen publiserte i dag en strategi for å sikre økt energiforsyningssikkerhet. Hovedpunktene i strategien er å spre ekstern energilevering på flere land, bedre infrastruktur, fullføring av EUs indre energimarked og energisparing. EU ønsker å styrke sitt partnerskap med Norge, som anses som en pålitelig partner. Strategien er en reaksjon på EUs importavhengighet og den geopolitiske situasjonen. Les mer her

INNOVASJON: Mangel på finansiering barriere for kommersialisering
Europakommisjonen publiserte i går en undersøkelse om offentlig støtte til forskning, utvikling og innovasjonsaktiviteter. Undersøkelsen er en del av EUs innovasjonsbarometer og viser at tilgang på kapital fortsatt er det største hinderet for kommersialiseringen av bedrifters varer og tjenester. De fleste bedriftene oppgir at de ikke har mottatt finansiell støtte siden januar 2011. Les mer her

KONKURRANSE: Rådsmøte om konkurranseevne
På møtet i Rådet for Konkurranseevne i går, ble ministrene enige om en felles tilnærming til beskyttelse av handelshemmeligheter. Møtet vedtok også at et veikart for implementeringen av felles europeisk infrastruktur for forskning, samt en felles visjon for EU og European Space Agency (ESA) for konkurranse i rommet. Nødanropssystemet for biler, eCall, reform av EUs varemerking og pakkereisedirektivet stod også på agendaen. Les mer her

DIGITAL AGENDA: På rett vei for å nå digitale mål
Europakommisjonen publiserte i dag EUs digitale resultattavle for 2014. Resultattavlen, basert på tall fra 2013, viser at bruken av internett har økt med 12 prosent siden 2010. Framgangen er særlig stor blant vanskeligstilte grupper som arbeidsløse, lavt utdannede og eldre. Av utfordringer viser tavlen særlig til behovet for utbedring av internettilgang i rurale områder, hvor kun 18 prosent av husholdningene har høyhastighetsbredbånd. Norge er inkludert i rapporten. Les mer her

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss

Karoline Bjørklund

Rådgiver

NHO Brussel

karoline.bjorklund@nho.no
Mobil
+32470990605