NHO Europanytt 28.05.2015

Næringslivets innspill til konkurranseevnerådet | Enighet om fondet for strategiske investeringer | Budsjettforslag for EU for 2016 | Grønn og effektiv energi i EUs regioner | Økte energipriser for husholdninger i EU | Høring om sirkulær økonomi

Publisert 28.05.15

NHO Brussel

KONKURRANSE: Næringslivets innspill til konkurranseevnerådet
BUSINESSEUROPE sendte nylig sitt innspill til Rådet for konkurranseevne. Organisasjonen ber Rådet sikre Europas konkurransekraft og understreker at den digitale strategien må gjøre industrien i stand til å møte det teknologiske skiftet. I den forbindelse støtter BUSINESSEUROPE et forslag om å etablere en industriell plattform på europeisk nivå for å diskutere digitaliseringen av industrien. Les mer her

ØKONOMI: Enighet om fondet for strategiske investeringer
Representanter fra Rådet og Europaparlamentet kom i dag til enighet om det europeiske fondet for strategiske investeringer (EFSI), som er en del av Junckers investeringsplan. Avtalen gjør nye investeringer mulig allerede i sommer. EFSI etableres som en del av den europeiske investeringsbanken (EIB). Fondet skal støtte prosjekter i flere sektorer, som transport, energi og bredbåndsinfrastruktur. Avtalen må formelt godkjennes i både Rådet og Parlamentet. Les mer her

ØKONOMI: Budsjettforslag for EU for 2016
Europakommisjonen la i går fram sitt budsjettforslag for EU for 2016. Forslaget legger opp til investeringer i innovasjon, jobbskaping og støtte til den økonomiske utjevningen mellom land og mellom regioner. Forslaget omfatter også støtte til det europeiske fondet for strategiske investeringer (EFSI). Les mer her

ENERGI: Grønn og effektiv energi i EUs regioner
Europakommisjonen lanserte nylig en europeisk plattform for smart spesialisering for energifeltet. Den nye plattformen skal støtte medlemsland og regioner i å bruke midlene under samhørighetsfondene mer effektivt for å promotere bærekraftig energi. I Norge deltar fire regioner: Nordland, Østfold og de to Agder-fylkene. Les mer her

ENERGI: Økte energipriser for husholdninger i EU
Ifølge tall publisert av Eurostat i går, steg elektrisitetsprisene for husholdninger med 2,9 prosent i gjennomsnitt mellom andre halvdel av 2013 og andre halvdel av 2014. Siden 2008 har elektrisitetsprisene i EU steget med mer enn 30 prosent. Elektrisitetsprisene for husholdninger varierte mellom EUs medlemsland, mellom 9 og mer enn 30 euro per 100 kWh i siste halvdel av 2014. I Norge lå prisene på 16,6 euro per 100 kWh, en nedgang på 2,6 prosent fra samme periode i 2013. Les mer her

KLIMA: Høring om sirkulær økonomi
Europakommisjonen lanserte i dag en offentlig høring om Sirkulær økonomi. Kommisjonen planlegger skal legge fram en ny, ambisiøs tilnærming til den sirkulære økonomien i slutten av 2015 og ønsker nå innspill. Høringen er åpen fram til 20. august. Les mer her

TALER:
Budsjettkommissær Kristalina Georgieva: Draft EU Budget 2016

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss

Karoline Bjørklund

Rådgiver

NHO Brussel

karoline.bjorklund@nho.no
Mobil
+32470990605