NHO Europanytt 28.05.2015

Næringslivets innspill til konkurranseevnerådet | Enighet om fondet for strategiske investeringer | Budsjettforslag for EU for 2016 | Grønn og effektiv energi i EUs regioner | Økte energipriser for husholdninger i EU | Høring om sirkulær økonomi

Publisert 28.05.15

NHO Brussel

KONKURRANSE: Næringslivets innspill til konkurranseevnerådet
BUSINESSEUROPE sendte nylig sitt innspill til Rådet for konkurranseevne. Organisasjonen ber Rådet sikre Europas konkurransekraft og understreker at den digitale strategien må gjøre industrien i stand til å møte det teknologiske skiftet. I den forbindelse støtter BUSINESSEUROPE et forslag om å etablere en industriell plattform på europeisk nivå for å diskutere digitaliseringen av industrien. Les mer her

ØKONOMI: Enighet om fondet for strategiske investeringer
Representanter fra Rådet og Europaparlamentet kom i dag til enighet om det europeiske fondet for strategiske investeringer (EFSI), som er en del av Junckers investeringsplan. Avtalen gjør nye investeringer mulig allerede i sommer. EFSI etableres som en del av den europeiske investeringsbanken (EIB). Fondet skal støtte prosjekter i flere sektorer, som transport, energi og bredbåndsinfrastruktur. Avtalen må formelt godkjennes i både Rådet og Parlamentet. Les mer her

ØKONOMI: Budsjettforslag for EU for 2016
Europakommisjonen la i går fram sitt budsjettforslag for EU for 2016. Forslaget legger opp til investeringer i innovasjon, jobbskaping og støtte til den økonomiske utjevningen mellom land og mellom regioner. Forslaget omfatter også støtte til det europeiske fondet for strategiske investeringer (EFSI). Les mer her

ENERGI: Grønn og effektiv energi i EUs regioner
Europakommisjonen lanserte nylig en europeisk plattform for smart spesialisering for energifeltet. Den nye plattformen skal støtte medlemsland og regioner i å bruke midlene under samhørighetsfondene mer effektivt for å promotere bærekraftig energi. I Norge deltar fire regioner: Nordland, Østfold og de to Agder-fylkene. Les mer her

ENERGI: Økte energipriser for husholdninger i EU
Ifølge tall publisert av Eurostat i går, steg elektrisitetsprisene for husholdninger med 2,9 prosent i gjennomsnitt mellom andre halvdel av 2013 og andre halvdel av 2014. Siden 2008 har elektrisitetsprisene i EU steget med mer enn 30 prosent. Elektrisitetsprisene for husholdninger varierte mellom EUs medlemsland, mellom 9 og mer enn 30 euro per 100 kWh i siste halvdel av 2014. I Norge lå prisene på 16,6 euro per 100 kWh, en nedgang på 2,6 prosent fra samme periode i 2013. Les mer her

KLIMA: Høring om sirkulær økonomi
Europakommisjonen lanserte i dag en offentlig høring om Sirkulær økonomi. Kommisjonen planlegger skal legge fram en ny, ambisiøs tilnærming til den sirkulære økonomien i slutten av 2015 og ønsker nå innspill. Høringen er åpen fram til 20. august. Les mer her

TALER:
Budsjettkommissær Kristalina Georgieva: Draft EU Budget 2016

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss