NHO Europanytt 28.09.2017

Europeere ser fordelene ved de nye roaming-reglene | Kommisjonen med nye retningslinjer om ulovlig innhold, terrorinnhold og hatretorikk i nettbaserte plattformer | Forsiktig optimisme etter siste runde med brexit-forhandlinger denne uken | Macron vil reformere for eit sterkare EU

Publisert 28.09.17

NHO Brussel

Denne uken startet fjerde runde i forhandlingene mellom EU og UK angående brexit. I forkant av møtet har EUs brexit-forhandler, Michel Barnier, vært skeptisk til Theresa Mays tale i Firenze forrige uke. Han, og EU, ville heller se konkrete handlinger, enn en tale om fremtiden mellom Storbritannia og EU. Likevel kan stemningen sies noe mer optimistisk etter siste forhandlingsrunde denne uken. I pressekonferansen som Barnier holdt etter det siste møtet i denne runden ble avsluttet i dag, fortalte han at Mays tale hadde skapt en ny dynamikk, som gjorde møtene mer optimistiske og konstruktive enn tidligere møter.

Samtidig har den franske presidenten Emmanuel Macron etter at han tiltrådte vært på turne rundt om i EUs medlemsland, for å fremme sine og Frankrikes ideer om videreføringen av det europeiske samarbeid. Macron holdt på tirsdag en tale i Paris om hans visjon for EUs fremtid, hvor han også presenterte forslag for ulike reformer som skal forbedre økonomien, sikkerhet og andre institusjonelle endringer.

DIGITAL AGENDA: Europeere ser fordelene ved de nye roaming-reglene
Innbyggerne i EU og EØS-området har blitt mer oppmerksom på de nye reglene for internasjonal roaming som tillater brukerne å bruke mobilen sin slik de ellers ville ha gjort i hjemlandet, uten å bli overrasket av kostnaden knyttet til databruk. Det viser en undersøkelse som ble presentert av Europakommisjonen i dag. Visepresident for det digitale indre marked i Kommisjonen, Andrus Ansip, sier at den store økningen i mobildatabruk på tvers av grenser, får mobiloperatører til å investere i flere nettverk – nettopp for å møte den høye etterspørselen. Les mer her

DIGITAL AGENDA / SIKKERHET: Kommisjonen med nye retningslinjer om ulovlig innhold, terrorinnhold og hatretorikk i nettbaserte plattformer
Europakommisjonen presenterte i dag nye retningslinjer for nettbaserte plattformer om hvordan de bør agere for å oppdage, forhindre, og fjerne innhold som legger opp til hat, vold og terrorisme på nett. Forslagene i de nye retningslinjene fra Kommisjonen viser til anti-terrorisme pakken President Jean-Claude Juncker annonserte i sin årlige State of the Union tale tidligere denne måneden. Blant de verktøyene Kommisjonen foreslår, så skal internettselskaper samarbeide med nasjonale autoriteter for å bli mer effektiv i å fjerne innhold av terrorisme, hat og vold. Les mer her

BREXIT: Forsiktig optimisme etter siste runde med brexit-forhandlinger denne uken
EUs brexit-forhandler, Michel Barnier, var mer optimistisk enn tidligere i dagens pressekonferanse etter siste møtet med UK. Selv om forhandlingsmøtene denne uken har vært konstruktive, så er det imidlertid enda ikke nok til å gå videre i prosessen. Barnier uttalte seg om Storbritannias statsminister Theresa Mays tale i Firenze forrige uke, denne talen la grunnlaget for en bedre tone i forhandlingene. Partene har blitt enige om at Storbritannia må skrive inn formelt i britiske lover at landet forlater EU, for å sikre mer sikkerhet og stabilitet rundt rettighetene for EU-borgere i landet etter brexit. Det er fortsatt uenighet mellom partene om hvilken jurisdiksjon EU-domstolen skal ha i Storbritannia i forhold til britiske domstoler. Partene må også bli enig om det finansielle oppgjøret og det gjenstår også å oppnå enighet rundt organiseringen av forholdet til den irske grensen.  Til Mays ønske om en toårs overgangsperiode for Storbritannia, svarte Barnier med at de må avgjøre utgangen av EU før de kan se på fremtidens forhold mellom de to partene, noe som kan ta flere uker eller måneder. Les mer her og her

INSTITUSJONELT: Macron vil reformere for eit sterkare EU
I tirsdagens tale om Europas framtid, la den franske presidenten Emmanuel Macron fram ein svært føderalistiske visjon for EU. Talen fekk ein viss symbolikk då den blei halden med det ærverdige amfiteateret ved Sorbonne som scene, berre dagar etter det tyske valet og to veker etter Junckers State of the Union speech.

I nesten to timar snakka Macron om å reformere EU, og korleis ein bør rigge seg for framtida. Reformene dreier seg om alt frå institusjonelle endringar, tryggleik og Den økonomiske og monetære union (ØMU). I tillegg lista han opp fleire tankar om nye strukturar og program som han ville ha opp på EU-agendaen. Fleire av desse vil nok bli gjenstand for store og tunge diskusjonar i EU sine medlemsstatar og institusjonar.

Macron kom dessutan med framlegg om å etablere ei mengde nye organ; bl.a. eit europeisk grensepoliti, europeisk asylkontor, europeisk etterforskingskontor som jobbar imot økonomisk kriminalitet, etc. Når dette skal skje og korleis det skal betalast mangla han ein del svar på. Han pussa også støvet av tanken kring endringar i den europeiske finansielle transaksjonsskatten (FTT), samt støtte til eit høgare prisbeløp for EU sin karbonskatt og eit nytt skattesystem for digitale selskap. 

Macron tok også til orde for ei fullstendig revurdering av det europeiske institusjonelle rammeverket, og kravde eit fleirspråkleg EU. Han vil også ha på plass ei "gruppe for reformering av Europa" slik at endringane skal kunne bli gjennomførte.

I tala si beklaga Macron også mangelen på visjon hos europeiske leiarar. "For lenge har vi late populismen vokse fram og vi har gløymt å forsvare Europa. Det er no opp til oss å gjere EU større og sterkare", sa han, og la til at ein må handle for å ikkje risikere eit kollektivt samanbrot i Europa: "Den einaste måten å sikre framtida på er å forvandle Europa til eit suverent, sameint og demokratisk EU. Det EU vi kjenner er ofte for svakt, for sakte og for ineffektivt til å svare på dei viktigaste utfordringane det står overfor", sa Macron, og lista opp ei rekke forhold som må gjerast noko med.

Kort fortalt dreier det seg om forhold innan tryggleik, migrasjon, økologi og berekraft, utanriks- og utviklingspolitikk, digitalisering, fiscal og sosial konvergens, utdanning, ØMU og institusjonelle endringar. Les meir her

 

 

*******************************************************

NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

 

 

Kontakt oss

Jan Atle Stang

Kommunikasjonssjef

Kommunikasjon

jan.stang@nho.no
Mobil
90576419