NHO Europanytt 28.11.2014

Vil styrke det digitale indre marked | Junckers investeringspakke lansert | EUs årlige vekstundersøkelse publisert | Rådsmøte konkluderte om internettstyring | Nærmere enighet om overvåking av CO2-utslipp fra skip

Publisert 28.11.14

NHO Brussel

DIGITAL AGENDA: Vil styrke det digitale indre marked
Europaparlamentet vedtok i går en resolusjon der de oppfordrer EUs medlemsland og Europakommisjonen om å bygge ned barrierer som hindrer vekst i EUs digitale indre marked. Parlamentarikerne understreket også behovet for at EUs konkurranseregelverk håndheves og at søkemotorer skilles fra andre kommersielle tjenester for å forhindre at nettselskaper misbruker dominerende posisjoner i markedet. Les mer her

ØKONOMI: Junckers investeringspakke lansert
Europakommisjonen lanserte nylig en investeringspakke på 315 millioner euro. Pakken er bygget på tre pilarer. De gjelder etableringen av et nytt europeisk fond for strategiske investeringer (EFSI), en troverdig prosjektforberedelse kombinert med et bistandsprogram for å sikre at investeringene gjøres der det er mest behov for dem, samt et veikart for å gjøre Europa mer attraktivt for investeringer. Ifølge Europakommisjonen vil pakken kunne øke EUs BNP med 330-410 milliarder euro over de neste tre årene og skape opp til 1,3 millioner nye arbeidsplasser. Les mer her

ØKONOMI: EUs årlige vekstundersøkelse publisert
Europakommisjonen offentliggjorde i dag sin årlige vekstundersøkelse for 2015. Undersøkelsen anbefaler en økonomisk og sosial politikk basert på tre hovedpilarer. De tre pilarene er stimulering av investeringer, fornyet vilje til strukturelle reformer og fortsatt finanspolitisk ansvarlighet. Les mer her

TRANSPORT: Rådsmøte konkluderte om internettstyring
På gårsdagens møte i Rådet for transport, telekommunikasjon og energi, vedtok ministrene konklusjoner om styring av internett. Rådet støtter en flerpartstilnærming bygget på menneskerettigheter og demokratiske verdier. Ministrene diskuterte også prinsipper for hvordan roamingpriser og nettnøytralitet bør håndteres uten at det skapes hindre for innovasjon og investering. Les mer her

TRANSPORT: Nærmere enighet angående CO2-utslipp fra skip
Komiteen for medlemslandenes faste representanter til EU bekreftet nylig en avtale om nye regler for overvåking, rapportering og verifisering av CO2-utslipp fra skip. Avtalen, som er inngått med representanter Europaparlamentet, må godkjennes av både Rådet og Europaparlamentet før de nye reglene kan tre i kraft. Les mer her

TALER:
Europakommisjonens president Jean-Claude Juncker: Investing in Europe
Visepresident for jobber, vekst, investering og konkurranseevne Jyrki Katainen: The Investment Plan
Visepresident for energiunionen Maroš Šefčovič: 25th Meeting of the Energy Charter Conference
Visepresident for et digitalt indre marked: Why the EU needs a Digital Single Market
Kommissær for klima og energi Miguel Arias Cañete: 2014 UN Climate Change Conference Lima
Transportkommissær Violeta Bulc: European Rail Freight Days Conference
Kommissær for fiskeri, miljø og maritime saker Karmenu Vella: Conference on Maritime Spatial Planning and Tourism

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss