NHO Europanytt 28.11.2016

Annonserer gassforhandlinger med Russland | 40 prosent av EU-lands BNP er skatt | 1 av 5 arbeidsledige i EU finner arbeid | Denne uken i EU

Publisert 28.11.16

NHO Brussel

ENERGI: Annonserer gassforhandlinger med Russland
Visepresident for energiunionen Maroš Šefčovič var nylig på arbeidsbesøk i Moskva, hvor han gjentok for Russlands visestatsminister Arkady Dvorkovich, Russlands energiminister Alexander Novak og nestleder i Gazprom Alexander Medvedev at EU vil fortsette å være en stor kunde for russisk gass. Šefčovič uttrykte også et ønske for å holde de trilaterale forhandlingene mellom Europakommisjonen, Russland og Ukraina i Brussel i nærmeste framtid. Les mer her

SKATT: 40 prosent av EU-lands BNP er skatt
Eurostat publiserte nylig en statistisk rapport som viser at den gjennomsnittlige inntekten fra skatt og sosiale nettobidrag utgjør 40 prosent av EU-landenes BNP. Dette er en økning på 1,3 prosent siden 2005. Irland har lavest andel med 24,4 prosent, og Frankrike har høyest med 47,9 prosent. I Norge lå andelen på 38,8 prosent i 2015. Les mer her

SYSSELSETTING: 1 av 5 arbeidsledige i EU finner arbeid
Eurostat publiserte nylig tall for arbeidsledighet i EU som viser at 19,5 prosent av arbeidsledige i andre kvartal av 2016 ble sysselsatt. 63,2 prosent forble arbeidsledige og 17,3 prosent gikk inn i økonomisk inaktivitet. For samme periode fant 24 prosent av arbeidsledige i Norge arbeid. Les mer her

DENNE UKEN I EU:
RÅDSMØTE i Rådet for utenrikssaker, Rådet for konkurranse og Rådet for samferdsel, telekommunikasjon og energi. Rådet for utenrikssaker skal diskutere EUs utviklingspolitikk, forholdet mellom EU og land i Afrika og Karribien, og migrasjon og utvikling. Ministerne i Rådet for konkurranse skal bli enige om nye regler for geo-blocking. Rådet skal også diskutere EUs romstrategi og vedta konklusjoner på tiltak for å gjøre forskningskarrierer mer attraktive. Ministerne i Rådet for samferdsel, telekommunikasjon og energi skal vedta generelle tilnærminger til kommisjonsforslagene til sikkerhet i sivil luftfart og passasjerskip, og forslaget til nye regler i det europeiske roamingmarkedet og avskaffingen av roamingkostnader. Rådet vil også diskutere forslagene i EUs nye Ekom-pakke som ble lagt frem av Kommisjonen i september.
EUROPAKOMMISJONEN organiserer den første utgaven av EUs råvareuke, den årlige dagen for europeisk turisme, forum for finansiering av klima- og miljøforskning, høynivåkonferanse for lansering av EUs program for digital kompetanse og jobber, seminar for statsstøtte ved forvaltning av EU-midler, konferansen CLUSTERS 4.0: Shaping smart industries, og infodag om Horisont 2020s program for små- og mellomstore bedrifter som jobber med produksjon og innovasjon innen IKT.
EUROPAPARLAMENTET harplenums og komitéuke. Parlamentet skal gjennomføre den endelige avstemningen for EUs 2017-budjsett og stemme over nye regler for personvern i dataoverføringer i forbindelse med politisamarbeid mellom EU og USA. Industrikomitéen skal stemme over forslaget til å avskaffe roamingkostnader. Justiskomitéen skal stemme over grenseoverskridende tilgang til nettinnhold. Komitéen for regional utvikling skal stemme over et nytt program som hjelper regjeringer med forvaltningen av EU-midler. Europakommisjonens forhandler med Storbritannia skal møte Parlamentets president og ledere for de politiske gruppene.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss