NHO Europanytt 28.11.2017

Tredje statusrapport om energiunionen | Næringslivets innspill til Europakommisjonens cybersikkerhets-pakke | Østeuropeisk partnerskapsmøtet styrker forholdet med EU

Publisert 28.11.17

NHO Brussel

Presidenten for Rådet, Donald Tusk, sa etter et møte med Theresa May i forrige uke at det fortsatt er mulig for en fremgang i brexit-forhandlingene ved toppmøtet i desember. Det forutsetter at Storbritannia bedre møter EUs tre krav for å gå videre til fase to. May har kommet med konkrete forslag på to av de tre kravene, men grensen mellom Irland og Storbritannia er fortsatt en nøtt. Tusk ga May 10 dager å komme med konkrete forslag til hvordan dette problemet skal bli håndtert på en god og effektiv måte. En arbeidsmiddag 4. desember mellom EU kommisjonens president Juncker og May blir viktig. Mandag 4. desember inviterer NHO til indre markeds-konferanse på Næringslivets Hus i Oslo. Hvordan Norge håndterer utfordringene som følger brexit; hva EØS-avtalen betyr for norsk verdiskapning og arbeidsplasser; hvor fremtiden til EU er på vei, og hva dette vil bety for Norge, er fokus ved denne konferansen. Les mer, og meld deg på, her.

ENERGI: Tredje statusrapport om energiunionen
Den nylige publiserte rapporten ser på utviklingen av energiunionen det siste året, og evaluerer de fremtidige utfordringene som må håndteres. Nå er målet at alle aktører i samfunnet – borgere, byer, bedrifter – skal ta eierskap i energiunionen og føre den videre. Målene for energi og klima innebærer blant annet at energiunionen skal ha redusert minst 20% i klimautslipp innen 2020, og innen 2030 skal utslippene være redusert med 40%. Les mer her

DIGITAL AGENDA: Næringslivets innspill til Europakommisjonens cybersikkerhets-pakke
Sent i forrige uke kom BusinessEurope med et posisjonsnotat på den nye cybersikkerhets-pakken lagt frem av Kommisjonen. Positive til de intensjonene Kommisjonen har for å oppdatere EUs byrå for nettverk og informasjonssikkerhets (ENISA) mandat og rammeverk, så har BusinessEurope dog noen forslag til forbedringer av ulike punkter. Disse forslagene har innovasjon til grunn, for å kunne sikre en overgang til en digitalisert økonomi. BusinessEurope foreslår blant annet at rammeverket må være frivillig, og testet før det blir innført som obligatorisk for enkelte varer og tjenester på markedet. Og at det bør ilegges mer vekt på å utforske andre politiske muligheter for å motarbeide tyveri av intellektuelle eiendom, for så å implementere dette inn i eksisterende regelverk. Som medlem av BusinessEurope, så er NHO positive til Kommisjonens forslag om nye europeiske standarder for cybersikkerhet, men med forbehold. Les mer her

UTENRIKS: Østeuropeisk partnerskapsmøtet styrker forholdet med EU
Det 5. Østeuropeiske toppmøtet fant sted i Brüssel på fredag, mellom EU og 6 av de øst-europeiske partnerlandene: Armenia, Azerbaijan, Hviterussland, Georgia, Moldova og Ukraina. Utfallet av møtet inkluderer en ny bilateral avtale mellom EU og Armenia; en felles luftfarts-avtale; og utvidelse av EUs trans-europeiske transportnettverket mellom EU og de øst-europeiske partnerne. Les mer her

DENNE UKEN I EU:

EUROPAKOMMISJONEN arrangerer denne uken europeisk turist-dag i Brüssel. Konferansen vil dreie seg om fremtidens turistnæring, og hvilke framtidsutsikter denne næringen har. 

EUROPAPARLAMENTET har mini-plenumsmøte i Brussel med aktuelle saker på agendaen. På tirsdag er det avstemning over ren energi-pakken, samt møte i energikomitéen. Party of European Socialists har fellesmøte i Lisboa i slutten av uken. Det er også konkurranserådsmøte senere denne uken.

 

 

*******************************************************     

NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.   

Kontakt oss

Ingebjørg Harto

Direktør

NHO Brussel

Ingebjorg.Harto@nho.no
Mobil
92447160
Emmelie Odberg Rosengren

Seniorrådgiver

NHO Brussel

emmelie.odberg.rosengren@nho.no
Mobil
+32493756391