NHO Europanytt 29.01.2015

Rekord i antall overnattinger | Strammer inn regler mot skatteunndragelse | Ønsker full åpenhet om ISDS i eksisterende investeringsavtaler | Økning i investeringsraten | Nedgang i husholdningenes sparerate | Stemte for hvitvaskingsdirektiv

Publisert 29.01.15

NHO Brussel

REISELIV: Rekord i antall overnattinger
Ifølge beregninger lagt fram av Eurostat i dag, ble det i 2014 satt ny rekord i antall hotellovernattinger i EU. Økningen var på 1,7 prosent sammenlignet med 2013. Utenlandske personer sto for 44 prosent av overnattingene. I Norge var det en økning i overnattinger på 3,4 prosent i 2014 sammenlignet med 2013. Utenlandske personer sto for 27 prosent av overnattingene. Les mer her

SKATT: Strammer inn regler mot skatteunndragelse
Rådet gikk nylig inn for en endring av direktivet om mor- og datterselskap. Rådet inkluderte en bindende anti-misbruksbestemmelse som skal forhindre skatteunndragelse og aggressiv skatteplanlegging. Hensikten er å unngå at konsern bruker direktivet til å unndra skatt, og for å sikre større konsistens i implementeringen av regelverket i medlemslandene. Les mer her 

HANDEL: Ønsker full åpenhet om ISDS i eksisterende investeringsavtaler
Europakommisjonen foreslo i dag å la FNs åpenhetsregler om investor-stat-tvisteløsning (ISDS) også gjelde for eksisterende investeringsavtaler. Les mer her 

ØKONOMI: Økning i investeringsraten
Ifølge tall lagt fram av Eurostat i går, var næringslivets investeringsrate på 22 prosent i EU i tredje kvartal i 2014. Dette var en økning på 0,1 prosentpoeng siden kvartalet før. Næringslivets utbytteandel holdt seg stabil på 38,4 prosent fra andre til tredje kvartal. Les mer her 

ØKONOMI: Nedgang i husholdningenes sparerate
Ifølge tall lagt fram av Eurostat i går, sank husholdningenes sparerate til et rekordlavt nivå på 10,3 prosent i tredje kvartal i 2014 i EU. Dette var en nedgang på 0,2 prosentpoeng fra kvartalet før. Husholdningenes investeringsrate økte med 0,1 prosentpoeng til 7,9 prosent i tredje kvartal i 2014. Les mer her 

ØKONOMI: Stemte for hvitvaskingsdirektiv
Europaparlamentets økonomikomité stemte nylig for en avtale inngått med Rådet om at eiere av selskaper må registreres i sentrale registre i EU-land. Det nye hvitvaskingsdirektivet skal bekjempe hvitvasking, skattekriminalitet og finansiering av terrorisme. Les mer her

TALER:
Visepresident for energiunionen Maroš Šefčovič: Concept of Energy Union framework – introductory speech at ITRE meeting
Industrikommissær Elżbieta Bieńkowska: Closing speech at 7th Annual European Space Conference
Visepresident for det digitale indre marked Andrus Ansip og Justiskommissær Věra Jourová: Concluding the EU Data Protection Reform is essential for the Digital Single Market
Klima- og energikommissær Miguel Arias Cañete: Road transport: reducing emissions post-2020
Visepresident for euroområdet og den sosiale dialog Valdis Dombrovskis: Remarks at ECOFIN press conference

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss

Ingvill Sjøvold Nilsen

Seniorrådgiver

NHO Brussel

ingvill.nilsen@nho.no
Mobil
+32487383645