NHO Europanytt 29.01.2015

Rekord i antall overnattinger | Strammer inn regler mot skatteunndragelse | Ønsker full åpenhet om ISDS i eksisterende investeringsavtaler | Økning i investeringsraten | Nedgang i husholdningenes sparerate | Stemte for hvitvaskingsdirektiv

Publisert 29.01.15

NHO Brussel

REISELIV: Rekord i antall overnattinger
Ifølge beregninger lagt fram av Eurostat i dag, ble det i 2014 satt ny rekord i antall hotellovernattinger i EU. Økningen var på 1,7 prosent sammenlignet med 2013. Utenlandske personer sto for 44 prosent av overnattingene. I Norge var det en økning i overnattinger på 3,4 prosent i 2014 sammenlignet med 2013. Utenlandske personer sto for 27 prosent av overnattingene. Les mer her

SKATT: Strammer inn regler mot skatteunndragelse
Rådet gikk nylig inn for en endring av direktivet om mor- og datterselskap. Rådet inkluderte en bindende anti-misbruksbestemmelse som skal forhindre skatteunndragelse og aggressiv skatteplanlegging. Hensikten er å unngå at konsern bruker direktivet til å unndra skatt, og for å sikre større konsistens i implementeringen av regelverket i medlemslandene. Les mer her 

HANDEL: Ønsker full åpenhet om ISDS i eksisterende investeringsavtaler
Europakommisjonen foreslo i dag å la FNs åpenhetsregler om investor-stat-tvisteløsning (ISDS) også gjelde for eksisterende investeringsavtaler. Les mer her 

ØKONOMI: Økning i investeringsraten
Ifølge tall lagt fram av Eurostat i går, var næringslivets investeringsrate på 22 prosent i EU i tredje kvartal i 2014. Dette var en økning på 0,1 prosentpoeng siden kvartalet før. Næringslivets utbytteandel holdt seg stabil på 38,4 prosent fra andre til tredje kvartal. Les mer her 

ØKONOMI: Nedgang i husholdningenes sparerate
Ifølge tall lagt fram av Eurostat i går, sank husholdningenes sparerate til et rekordlavt nivå på 10,3 prosent i tredje kvartal i 2014 i EU. Dette var en nedgang på 0,2 prosentpoeng fra kvartalet før. Husholdningenes investeringsrate økte med 0,1 prosentpoeng til 7,9 prosent i tredje kvartal i 2014. Les mer her 

ØKONOMI: Stemte for hvitvaskingsdirektiv
Europaparlamentets økonomikomité stemte nylig for en avtale inngått med Rådet om at eiere av selskaper må registreres i sentrale registre i EU-land. Det nye hvitvaskingsdirektivet skal bekjempe hvitvasking, skattekriminalitet og finansiering av terrorisme. Les mer her

TALER:
Visepresident for energiunionen Maroš Šefčovič: Concept of Energy Union framework – introductory speech at ITRE meeting
Industrikommissær Elżbieta Bieńkowska: Closing speech at 7th Annual European Space Conference
Visepresident for det digitale indre marked Andrus Ansip og Justiskommissær Věra Jourová: Concluding the EU Data Protection Reform is essential for the Digital Single Market
Klima- og energikommissær Miguel Arias Cañete: Road transport: reducing emissions post-2020
Visepresident for euroområdet og den sosiale dialog Valdis Dombrovskis: Remarks at ECOFIN press conference

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss