NHO Europanytt 29.06.2015

EUs handel med Kina økte i 2014 | Forenkler godkjenningsprosedyre for ny mat | Avtale om salg av selprodukter | EU-borgere reiser mest om sommeren | Denne uken i EU

Publisert 29.06.15

NHO Brussel

HANDEL: EUs handel med Kina økte i 2014
Ifølge tall nylig lagt fram av Eurostat, har verdien av EUs vareimport fra Kina steget betydelig de siste 10 årene, fra 129,2 milliarder euro i 2004 til 302,5 milliarder euro i 2014. EUs eksport til Kina er mer enn tredoblet i perioden 2004-2014. Kina er EUs nest viktigste handelspartner, etter USA. Les mer her

MATSIKKERHET: Forenkler godkjenningsprosedyre for ny mat
Miljøkomiteen i Europaparlamentet stemte nylig for et forslag om å forenkle godkjenningsordninger for ny mat. Forslaget skal stimulere til mer innovasjon i matsektoren. Komiteen insisterte på å inkludere mat fra klonete dyr i forslaget, forsiktighetsprinsippet restriksjoner på nanomaterialer under gransking og testing på dyr. Forslaget skal også behandles i plenum. Les mer her

INDRE MARKED: Avtale om salg av selprodukter
Indre markedskomitéen i Europaparlamentet inngikk nylig en uformell avtale med Rådet om handel med selprodukter. Produkter fra seljakt som utføres for å beskytte fiskebestander, vil bli forbudt i EU. Produkter som stammer fra seljakt utført av inuitter er unntatt fra forbudet. Avtalen må formelt godkjennes av Rådet og indre markedskomitéen i Parlamentet. Les mer her

TURISME: EU-borgere reiser mest om sommeren
Ifølge tall nylig lagt fram av Eurostat, ser man et betydelig sesongmønster på EU-borgeres reiselivsaktiviteter. Sommersesongen, fra juni til september, står for mer enn halvparten av totalt antall overnattinger. Nesten 40 prosent av disse tilbringes i utlandet. Les mer her

DENNE UKEN I EU
EUROPAKOMMISJONEN arrangerer en konferanse om EUs handlingsplan for digitalisering av offentlig sektor og en om det indre marked for tjenester. Kommisjonen deltar også på EU-Kina toppmøte.
EUROPAPARLAMENTET har politisk gruppe- og komitéuke. Komiteen for internasjonal handel har en avstemming om TTIP på agendaen. Spesialkomitéen på skatt skal diskutere selskapsskatt med Juncker, Presidenten for Europakommisjonen, og Økonomikommissær Moscovici. Transportkomitéen skal diskutere regler for flysikkerhet. De politiske gruppene skal forberede neste ukes plenumssamling, som er den siste før sommerferien.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss