NHO Europanytt 29.09.2014

Vedtatt fokus på konkurranseevne | Nye åpenhetsregler for store bedrifters samfunnsansvar | Denne uken i EU

Publisert 29.09.14

NHO Brussel

RÅDET: Vedtatt fokus på konkurranseevne
På møtet i Rådet for konkurranseevne nylig, vedtok ministrene konklusjoner vedrørende Europakommisjonens arbeid med konkurranseevne og innovasjon. Rådet ønsker et styrket næringsliv som grunnstein for EUs økonomi.  Ministrene diskuterte også den kommende evalueringen av Europa 2020-stragien og utviklingen av et felles europeisk forskningsområde. Les mer her

RÅDET: Nye åpenhetsregler for store bedrifters samfunnsansvar
Rådet for generelle saker vedtok i dag et direktiv for rapportering av ikke-finansiell informasjon for enkelte store selskaper. Gjennom en årlig rapport skal selskapene blant annet informere om miljømessige saker, sosiale og personalrelaterte saker, menneskerettigheter og antikorrupsjon. Direktivets hensikt er å styrke bedrifters åpenhet og ansvarlighet. Les mer her

TALER:
Arbeidskommissær László Andor: Basic European unemployment insurance: Countering divergences within the Economic and Monetary Union

DENNE UKEN I EU:
RÅDSMØTE i Rådet for generelle saker. På agendaen står blant annet forberedelser til EU-toppmøtet som finner sted 23-24. oktober.
EUROPAPARLAMENTET har komitéuke. Komiteene organiserer offentlige høringer av Jean-Claude Junckers foreslåtte kommissærer. Budsjettkomiteen skal stemme over EUs budsjett for 2015.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss