NHO Europanytt 29.10.2014

Oppfordringer til Europakommisjonen | Fiskemuligheter for 2015 | Akselerert utslippsreduksjon i EU | Rådsmøte for miljø

Publisert 29.10.14

NHO Brussel

NÆRINGSLIV: Oppfordringer til Europakommisjonen
BUSINESSEUROPE sendte nylig næringslivets prioriteringer for den nye Europakommisjonen til påtroppende president, Jean-Claude Juncker. Organisasjonen har identifisert ti satsingsområder som skal bidra til at Europas konkurranseevne styrkes, og trekker fram ti konkrete tiltak for det kommende året. Les mer her og her

FISKERI: Fiskemuligheter for 2015
Europakommisjonen la i går fram sitt forslag til fiskemuligheter i
Atlanterhavet og Nordsjøen for 2015. Forslaget fastsetter mengden fisk som EUs fiskere får lov til å fange i løpet av neste år, og bygger for første gang på EUs felles fiskeripolitikk (CFP). Les mer her

KLIMA: Akselerert utslippsreduksjon i EU
Europakommisjonen publiserte i går, sammen med det europeiske miljøbyrået, sin årlige statusrapport for EUs klimapolitikk. Ifølge rapporten falt EUs klimagassutslipp i 2013 med 1,8 prosent sammenlignet med 2012, og er på det laveste nivået siden 1990. EU ligger dermed an til å overoppfylle målene for 2020. Les mer her

MILJØ: Rådsmøte for miljø
På møtet i Rådet for miljø, vedtok miljøministrene konklusjoner i
forbindelse med EUs forberedelser til FNs 20. klimakonferanse (COP20) som finner sted i Lima i desember. Konklusjonene bygger på rammeverket for klima og energi som ble vedtatt av EU-toppmøtet i forrige uke. Tiltak for en mer miljøvennlig økonomisk politikk, midtveisevaluering av Europa 2020-strategien og avfallshåndtering stod også på agendaen. Les mer her

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss