NHO Europanytt 30.01.2017

Europa må stå samlet mot nye utfordringer | Rekordtall for Erasmus+ | Kommisjonen har levert på sirkulærøkonomi-pakken | Denne uken i EU

Publisert 30.01.17

NHO Brussel

UTVIKLING: Europa må stå samlet mot nye utfordringer
BusinessEurope, hvor NHO er medlem, kom forrige uke med sitt bidrag til debatten om Europas fremtid i en kontekst av geopolitisk ustabilitet, økonomiske nedgangstider og økende populisme. Viktigheten av EU som en bidragsyter til progresjon heller enn skyld for vanskelige tider trekkes frem. Medlemslandene må stå samlet for å øke den økonomiske og verdimessige gjennomslagskraften. Les mer her 

UTDANNING: Rekordtall for Erasmus+
Kommisjonen publiserte nylig den årlige rapporten for Erasmus+. Årets rapport sammenfaller med markeringen av utdanningsprogrammets 30-års jubileum. Programmet gav rekordhøye 678,000 europeere muligheten til å studere og jobbe utenlands i 2015, et år hvor EU investerte 2,1 milliarder euro i over 19,600 prosjekter. Les mer her 

MILJØ: Kommisjonen har levert på sirkulærøkonomi-pakken
Ett år etter Kommisjonens godkjennelse av pakken om sirkulærøkonomi, kommer rapporten om leveransen og progresjonen på nøkkelinitiativene fra deres handlingsplan fra 2015. Forbedringstiltak for avfall, organisk gjødsel, innovasjon og investering er blant elementene som trekkes frem. Sirkulærøkonomi har gradvis blitt integrert i industriell og annen beste praksis. Les mer her   

DENNE UKEN I EU:
EUROPAKOMMISJONEN arrangerer tirsdag en informasjonsdag for promotering av europeiske landbruksprodukter, hvor alle berørte aktører har muligheten til å stille.
EUROPAPARLAMENTET har plenums- og komitéuke. I en miniplenumssesjon som finner sted i Brussel fra onsdag til torsdag vil energiunionen diskuteres, med fokus på energieffektivitet, sikker levering, samt smart og konkurransedyktig prissetting både for industrien og forbrukere. Parlamentarikerne skal også stemme om en anmodning til Kommisjonen om å utarbeide forslag til felleseuropeiske regler om vern av adopterte barn og deres familier, og bli orientert av Kommisjonen om hvordan den fastlåste diskusjonen om sertifisering av biologisk, lavrisiko plantevernmiddel skal løses. Utenrikskomitéen skal stemme over forslag for å bedre beskyttelsen av Arktis mot klimaendringer og forebygge internasjonale spenninger. Den europeiske parlamentsuken 2017 arrangeres, der parlamentarikere fra hele Europa møtes for å diskutere blant annet arbeidslivs- og sosiale rettigheter, økonomi og budsjettreform. 

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

                                                                                             

Kontakt oss