NHO Europanytt 30.01.2018

Denne uken har Europakommisjonen fått sitt mandat til å begynne forhandlingene om overgangsperioden etter Brexit. De neste formelle forhandlingsrundene mellom UK og EU finner sted i slutten av mars.

Publisert 30.01.18

NHO Brussel

BREXIT: Kommisjonen får mandat til å begynne forhandlingene om overgangsperioden. EU27 har ved et møte i går vedtatt suppleringer til forhandlingsdirektivene til Europakommisjonen for gjennomføringen av Artikkel 50. De nye punktene som Rådet ble enige om omhandler mandated for Kommisjonen til forhandlingene om overgangsperioden etter Brexit. Her er beskjeden klar fra medlemslandene – EU vil ikke tillate noen "cherry picking" for Storbritannia i forhold til det indre marked, og alle unionens eksisterende instrumenter og ordninger på regulerings, - budsjett, - tilsyns, - retts- og tilsynsområdet, inklusiv kompetanse til EU- domstolen, skal fortsette å være gjeldende under overgangsperioden. For flere detaljer, les mer her. og her.

 

TALER: EUs sjefsforhandler for Brexit, Michael Barnier: Press statement following the General Affairs Council (Article 50) on the adoption of negotiating directives on transitional arrangements.

DENNE UKEN I EU:

EUROPAKOMMISJONEN. President Jean – Claude Juncker åpner "The European Year of Cultural Heritage 2018".

EUROPAPARLAMENTET. Det er politisk gruppemøter – og komitéuke i Parlamentet. Her organiserer bl.a. sysselsettingskomitéen og komitéen for borgerrettigheter, justis- og innenrikssaker torsdag en høring for "borgerrettigheter etter Brexit.

 RÅDET. Mandag var det møte i Rådet for fiskeri og landbrukssaker. Det er uformelt møte i konkurranserådet i Sofia onsdag og torsdag, og Det europeiske råd utnevnte mandag 8 nye medlemmer av den europeiske revisjonsretten (European Court of Auditors) fra henholdsvis Danmark, Spania, Italia, Portugal, Finland, Sverige, Irland og Bulgaria.

 

 

*******************************************************

NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss

Ingebjørg Harto

Direktør

NHO Brussel

Ingebjorg.Harto@nho.no
Mobil
92447160
Emmelie Odberg Rosengren

Seniorrådgiver

NHO Brussel

emmelie.odberg.rosengren@nho.no
Mobil
+32493756391