NHO Europanytt 30.03.2017

Storbritannias uttrede av EU har offisielt startet

Publisert 30.03.17

NHO Brussel

INSTITUSJONELT: Storbritannias uttrede av EU har offisielt startet
Det europeiske råd (EUs stats- og regjeringssjefer) mottok i går et brev fra Storbritannias statsminister om formell iverksettelse av artikkel 50 i Lisboatraktaten. Brevet fra statsminister Theresa May markerte den offisielle starten på Storbritannias utmeldingsprosess av EU. Neste steg i prosessen er at EUs øvrige medlemsland vedtar retningslinjer for EUs overordnede posisjoner og prinsipper for forhandlingene som skal utføres mellom Europakommisjonen og Storbritannia. Presidenten for Det europeiske råd Donald Tusk innkalt til rådsmøte den 29.april 2017. Det europeiske råd presiserer at unionen vil stå enhetlig sammen i forhandlingene og ivareta EUs egne interesser. Les mer her

NHOs administrerende direktør Kristin Skogen Lund har uttalt at det er svært uheldig at Storbritannia trekker seg ut av EU, men at det nå er nødvendig at de fire frihetene opprettholdes. Videre at det fra et næringslivs- og verdiskapingsperspektiv vil være ønskelig med løsninger med både EU og Storbritannia så nært som mulig dagens samarbeid dersom det lar seg gjøre. Dette er i tråd med næringslivet i Europa og BusinessEurope sine uttalelser og oppfordring til forhandlerne om å etablere et dynamisk rammeverk for det videre samarbeidet basert på partnerskap og lojalitet. Like konkurransevilkår uten unødvendige barrierer er ifølge BusinessEurope den beste måten å ivareta både europeiske og britiske interesser på. President i NHOs søsterorganisasjon Confederation of British Industries (CBI), Paul Drechsler, har uttalt at det er i felles europeisk interesse å jobbe sammen for en suksessfull uttredelse, hvor et felles mål må være en gjensidig fordelaktig avtale som sørger for barrierefri handel samtidig som vekst og fremgang sikres for alle parter.

NHO sine uttalelser kan leses i sin helhet her og her
BusinessEurope, hvor NHO er medlem, sin uttalelse kan leses i sin helhet her
NHOs europeiske søster organisasjon CBI og Svensk næringsliv sine uttalelse kan leses i sin helhet her og her

TALER:
President for Det europeiske råd Donald tusk: following the UK notification

Konkurransekommissær Margrethe Vestager: on decision to block the proposed merger between Deutsche Börse and London Stock Exchange Group

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss