NHO Europanytt 30.04.2014

Høringssvar til Europakommisjonen om energieffektivisering | 10 år siden EU-utvidelsen | Felles sikkerhetsgodkjenning for flyselskaper | Høring om Kommisjonens CSR-strategi | EU verdens største økonomi | Rapport om den europeiske fiskerikapasiteten

Publisert 30.04.14

NHO Brussel

ENERGI: Høringssvar til Europakommisjonen om energieffektivisering
BUSINESSEUROPE publiserte nylig sitt innspill til Europakommisjonens høring om energieffektivisering i forbindelse med 2020-målene og 2030-rammeverket for energi og klima. Organisasjonen understreker viktigheten av debatt om kriteriene for vurdering av energieffektivitet i EU. For perioden frem mot 2020 fremheves behovet for en kostnadseffektiv implementering av energieffektiviseringsdirektivet og økodesigndirektivet, samtidig som det gis rom for nasjonale tilpasninger. NHO er medlem av BUSINESSEUROPE. Les mer her

UTVIDELSER: 10 år siden EU-utvidelsen
BUSINESSEUROPE skriver i dag i en pressemelding om 10-årsjubileet for den historiske EU-utvidelsen, da åtte østeuropeiske land samt middelhavsøyene Malta og Kypros ble medlemmer av EU 1. mai 2004. I følge organisasjonen har utvidelsen ført til økt sikkerhet og stabilitet i Europa og styrket demokrati og markedsøkonomi i de nye medlemslandene. Landenes inntreden i EU har også styrket BUSINESSEUROPE som organisasjon og ført til nye investeringer og muligheter i et utvidet indre marked. Les mer her

TRANSPORT: Felles sikkerhetsgodkjenning for flyselskaper
Europakommisjonen vedtok i går en ny forordning som innfører én felles sikkerhetsgodkjenning for flyselskaper fra ikke-EU-land som flyr til, fra eller innenfor EU. Med det nye regelverket trenger man ikke lenger søke om sikkerhetsgodkjenning i hvert enkelt EU-land, noe som vil øke effektiviteten sammenlignet med dagens system.  Les mer her

ARBEIDSLIV: Høring om Kommisjonens CSR-strategi
Europakommisjonen lanserte i går en høring om effekten av sin strategi for bedrifters samfunnsansvar (CSR). Et online-spørreskjema er tilgjengelig for interessenter frem til 15. august. Les mer her

ØKONOMI: EU verdens største økonomi
Ifølge tall lagt fram av Eurostat i dag, utgjorde EUs bruttonasjonalprodukt (BNP) i 2011 18,6 prosent av verdens samlede BNP målt i PPS, EU er dermed verdens største økonomi. USA følger deretter med en andel på 17,1 prosent av verdens BNP, foran Kina med 14,9 prosent. Les mer her

FISKERI: Rapport om den europeiske fiskerikapasiteten
Europakommisjonen publiserte i går sin årlige rapport om den europeiske fiskeflåten. Rapporten dokumenterer fremgang mot målet om balanse mellom kapasitet og tilgjengelige fiskemuligheter og viser at EU-landene har overholdt nivåene for fiskekapasitet. Les mer her

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss