NHO Europanytt 30.04.2015

Positive økonomiske signaler | Næringslivet ber medlemslandene stå opp for konkurransekraften | Undersøkelse av mekanismer som sikrer el-forsyningen | Ny rapportering for CO2-utslipp fra skip | Europeisk sikkerhetsstrategi | Utsetter sanksjoner mot utkast av fisk

Publisert 30.04.15

NHO Brussel

ØKONOMI: Positive økonomiske signaler
BUSINESSEUROPE, hvor NHO er medlem, publiserte i dag sine økonomiske prognoser for 2015-2016. Organisasjonen forventer en vekst i EUs bruttonasjonalprodukt (BNP) på 1,9 prosent i 2015, og en vekst på 2,1 prosent i 2016. Organisasjonen er imidlertid bekymret for at vanskelig tilgang på finansiering vil begrense veksten når økonomien begynner å ta seg opp. Les mer her

ENERGI: Næringslivet ber medlemslandene stå opp for konkurransekraften
BUSINESSEUROPE sendte i går ut en pressemelding om oppstartstidspunkt for markedsstabilitetsmekanismen (MSR) i EUs kvotehandelsdirektiv (ETS). Organisasjonen ønsker en oppstart av MSR post-2020, og uttaler at en eventuell tidligere oppstart, må følges av oppgraderte tiltak for å hindre karbonlekkasje. Les mer her

STATSSTØTTE: Undersøkelse av mekanismer som sikrer el-forsyningen
Europakommisjonen har iverksatt en sektorundersøkelse om statsstøtte i forbindelse med nasjonale mekanismer som skal sørge for tilstrekkelig elproduksjonskapasitet til enhver tid og unngå strømbrudd. Kommisjonen skal samle inn informasjon om kapasitetsmekanismer for å undersøke om de sikrer elektrisitetsforsyningen uten å virke konkurransevridende. Utredningen komplementerer EUs strategi for energiunionen. Les mer her

TRANSPORT: Ny rapportering for CO2-utslipp fra skip
Europaparlamentet stemte i går for nye regler for rapportering av CO2-utslipp fra skip. Skipseiere som bruker havner i EU, må etter de nye reglene overvåke og rapportere sine utslipp årlig. Reglene vil gjelde fra 2018 for skip med en totalvekt på over 5000 tonn, uavhengig av hvilket land skipet er registrert i. Les mer her

JUSTIS: Europeisk sikkerhetsstrategi
Europakommisjonen lanserte i går en europeisk sikkerhetsstrategi for perioden 2015-2020. Hensikten er å styrke medlemslandenes samarbeid for å håndtere sikkerhetstrusler og øke den felles innsatsen i kampen mot terrorisme, organisert kriminalitet og cyberkriminalitet. Les mer her

FISKERI: Utsetter sanksjoner mot utkast av fisk
Europaparlamentet stemte i går for en lov som styrker reglene mot utkast av fisk. Ifølge lovforslaget må fiskere lande uønsket fangst i stedet for å kaste den tilbake i sjøen. Fiskerne vil få to år på å tilpasse seg før de nye reglene trer i kraft. Les mer her 

TALER:
Økonomikommissær Pierre Moscovici: The future of tax policy: A matter for society as a whole- Closing address "the way forward
Visepresident for Energiunionen Maroš Šefčovič: Ukraine as part of the European energy market

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss