NHO Europanytt 30.05.2014

Interesse for felles plattform mot svart arbeid | Nye retningslinjer for statsstøtte innen luftfart | Næringslivets reaksjon på strategien for forsyningssikkerhet | Innspill til Europakommisjonens strategi for markedsadgang

Publisert 30.05.14

NHO Brussel

ENERGI: Næringslivets reaksjon på strategien for forsyningssikkerhet
BUSINESSEUROPE sendte nylig ut en pressemelding om Europakommisjonens nye strategi for energiforsyningssikkerhet. Organisasjonen er positiv til å spre og øke antallet energileverandører og mener man må være åpen for ukonvensjonelle energikilder, som skifergass. Samtidig er det viktig å sikre en kostnadseffektiv implementering av strategien ettersom høye energipriser allerede påvirker konkurranseevnen til europeisk industri. NHO er medlem av BUSINESSEUROPE. Les mer her

HANDEL: Innspill til Europakommisjonens strategi for markedsadgang

BUSINESSEUROPE sendte nylig sitt syn på den nye strategien for markedsadgang til Europakommisjonen. Organisasjonen støtter strategien, men mener innsatsen i større grad bør konsentreres rundt elimineringen av barrierer for markedsadgang. Videre bør teamet for markedsadgang i Kommisjonen utvides og mer oppmerksomhet bør vies til barrierer i tjenestesektoren. Les mer her

EØS: Interesse for felles plattform mot svart arbeid
EØS/EFTA-landene sendte nylig sitt innspill til Europakommisjonens forslag om en felles europeisk plattform for tiltak mot svart arbeid. EØS/EFTA-landene er positive til forslaget og mener at plattformen bør være åpen for EØS/EFTA-deltagelse. Les mer her

STATSSTØTTE: Nye retningslinjer for statsstøtte innen luftfart
EFTAs overvåkningsorgan, ESA, vedtok nylig nye retningslinjer for statsstøtte til flyplasser og flyselskaper. Tilsvarende retningslinjer er vedtatt av Europakommisjonen og er del av en overordnet strategi for modernisering av reglene for statsstøtte. Les mer her

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss