NHO Europanytt 30.05.2016

Konvensjon om risiko ved eksponering for karsinogener | Økt strømpris, redusert gasspris | Oppfordrer til økt satsing på lærlingplasser | Behov for forbedringer i avtale om dataopplysninger | Ønsker økt innflytelse til forbrukerne | Denne uken i EU

Publisert 30.05.16

NHO Brussel

ARBEIDSLIV: Konvensjon om risiko ved eksponering for karsinogener
BUSINESSEUROPE undertegnet nylig, sammen med andre aktører på arbeidslivsområdet, en konvensjon vedrørende eksponering for karsinogener på arbeidsplassen. Organisasjonen forplikter seg til å promotere utveksling av gode rutiner som forhindrer eller reduserer eksponering for karsinogener på arbeidsplassen, og bevissthet rundt temaet gjennom å involvere aktører i deres nettverk. NHO er medlem av BUSINESSEUROPE Les mer her

ENERGI: Økt strømpris, redusert gasspris
Eurostat publiserte nylig en oversikt over energiprisene i EU i 2015. Fra andre halvdel av 2014 til andre halvdel av 2015 økte prisen på strøm til husholdninger med 2,4 prosent i gjennomsnitt, mens prisen på gass gikk ned med 1,7 prosent. I Norge hadde strømprisen en nedgang på 5,4 prosent i samme periode. Les mer her   

UTDANNING: Oppfordrer til økt satsing på lærlingplasser
BUSINESSEUROPE og andre aktører på arbeidslivsområdet publiserte nylig en rapport om lærlingplasser i europeisk næringsliv. Rapporten inneholder anbefalinger til EU og medlemslandene om videre satsing på dette området. Den presenterer kostnadseffektiviteten ved lærlingplasser, og viser at slike program øker ansettelsesmulighetene til unge, og utgjør gevinst for selskapene. Les mer her

DIGITAL AGENDA: Behov for forbedringer i avtale om dataopplysninger
Europaparlamentet stemte nylig for en ikke-bindende resolusjon om forhandlingene mellom EU og USA om en avtale om beskyttelse av persondata som deles mellom de to partene. Parlamentarikerne tar til orde for å fortsette forhandlingene for å forbedre svakhetene i lovforslaget som foreligger. Les mer her

ENERGI: Ønsker økt innflytelse til forbrukerne
Europaparlamentet stemte nylig for en ikke-bindende resolusjon der de tar til orde for å styrke forbrukernes innflytelse i energimarkedet. Resolusjonen er Parlamentets anbefaling til Europakommisjonens kommende regelverk i Energiunionen. Parlamentarikerne anbefaler blant annet nye forretningsmodeller som kollektive innkjøpsordninger, produksjon av elektrisitet i husholdninger, forbedret verktøy for prissammenligning, og enklere bytte av energileverandører. Les mer her

TALER:
Visepresident for energiunionen Maroš Šefčovič: Speech at the Energy Fest (Start Up Event) in Amsterdam

DENNE UKEN I EU:
RÅDSMØTE i Rådet for utdanning og unge. På agendaen står vedtak om hvilken rolle sektorer som berører unge har i å forhindre og bekjempe voldelig radikalisering hos unge mennesker. Ministrene skal konkludere om promotering av medieforståelse og kritisk tenkning gjennom utdanning og opplæring, og diskutere moderniseringen av høyere utdanning i Europa. Rådet skal drøfte promoteringen av europeisk audiovisuelt innhold, diskutere myndighetenes rolle i å forbedre forvaltning i idretten, og konkludere om å forbedre integritet, åpenhet og forvaltning i store idrettsarrangement.
EUROPAKOMMISJONEN arrangerer Grønn Uke 2016 med temaet "Å investere i en grønnere fremtid".
EUROPAPARLAMENTET har politisk gruppe- og komitéuke. Komitéen for borgerrettigheter skal stemme over planer om å opprette en europeisk grensekontroll og kystvaktenhet, og forslag om å introdusere et standard reisedokument i EU for borgere fra ikke-medlemsland som skal sendes tilbake til sitt hjemland. Parlamentarikerne skal også stemme over hvorvidt det eksisterende systemet for deling av informasjon blant EUs medlemsland om rulleblad skal utvides til å inkludere borgere fra land utenfor EU. De politiske gruppene skal forberede neste ukes plenumssamling.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss