NHO Europanytt 30.06.2014

Generelt gruppeunntak for statsstøtte inn i EØS-avtalen | Økonomisk bedring, men ikke for alle | Fortsatt bedring i forbrukeres markedsvilkår | Artikkel: Prioriteringer for det italienske formannskapet

Publisert 30.06.14

NHO Brussel

EØS: Generelt gruppeunntak for statsstøtte inn i EØS-avtalen
75 rettsakter ble tatt inn i EØS-avtalen på møtet i EØS-komiteen nylig. Blant rettsaktene finner vi en ny forordning om generelt gruppeunntak for statsstøtte (GBER). EU-programmene for sysselsetting og sosial innovasjon (EaSI) og for bedrifters konkurranseevne og små og mellomstore bedrifter (COSME) ble også tatt inn i EØS-avtalen. Island skal delta fullt i begge programmene, mens Norge kun skal delta i EURES-delen av EaSI. Les mer her

ØKONOMI: Økonomisk bedring, men ikke for alle
Europakommisjonen publiserte i dag en kvartalsrapport om sysselsetting og den sosiale situasjonen i EU. Ifølge rapporten er det for første gang siden 2011 vekst i både bruttonasjonalprodukt, sysselsetting og husholdningsinntekt. Omfanget av langtidsledighet/Antall langtidsledige har imidlertid økt samtidig som situasjonen i husholdninger med lav inntekt ikke er blitt bedre. Les mer her

FORBRUKER: Fortsatt bedring i forbrukeres markedsvilkår
Europakommisjonen publiserte i dag resultattavlen for forbrukermarkeder. Resultattavlen viser forbedring i alle forbrukermarkeder. Forbedringen er størst i varemarkedet, mens misnøyen fortsatt er størst med tjenestemarkedet. Les mer her

ARTIKKEL: Prioriteringer for det italienske formannskapet
Fra 1. juli 2014 overtar Italia formannskapet i Rådet for Den europeiske union. Det er en periode preget av store endringer i EU. Les mer her

TALER:
Fiskerikommissær Maria Damanaki: Global solutions to save the world's oceans

DENNE UKEN I EU:
EUROPAKOMMISJONEN skal vedta to meddelelser som skal styrke håndheving av immaterielle rettigheter i EU og i tredjeland, og en politikkpakke om sirkulær økonomi, med fokus på resirkulering av avfall. Kommisjonen skal videre foreslå et initiativ for å skape arbeidsplasser i den grønne økonomien
EUROPAPARLAMENTET har sin første plenumssamling etter valget. Parlamentarikerne skal velge sin nye President og danne de parlamentariske komiteene. De skal også diskutere det italienske og greske formannskapet og utfallet av forrige ukes EU-toppmøte.

NHO Europanytt tar nå sommerferie. Neste utgave kommer i september. Vi ønsker våre lesere en riktig god sommer!

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss

Karoline Bjørklund

Rådgiver

NHO Brussel

karoline.bjorklund@nho.no
Mobil
+32470990605