NHO Europanytt 30.06.2016

Ny start for den sosiale dialogen | Frihandelsavtale mellom EFTA og Ecuador | Frihandelsavtale signert mellom EFTA og Georgia | Endringer ved NHO Brussel | Slovakisk arbeid for et sterkere EU

Publisert 30.06.16

NHO Brussel

ARBEIDSLIV: Ny start for den sosiale dialogen
BUSINESSEUROPE publiserte nylig, sammen med andre aktører, et posisjonspapir om promoteringen av den sosiale dialogen i EU. Posisjonspapiret er et resultat av et initiativ fra Kommisjonen i 2015, og indikerer enighet om videre arbeid med området. NHO er medlem av BUSINESSEUROPE. Les mer her

HANDEL: Frihandelsavtale mellom EFTA og Ecuador
EFTA-sekretariatet publiserte nylig en pressemelding om lanseringen av forhandlinger om en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Ecuador. Varehandelen mellom de to statene har økt med i gjennomsnitt 10 prosent per år mellom 2005 og 2015. Eksporten fra EFTA var på 125 millioner dollar i fjor, og består blant annet av legemidler, organiske kjemikalier og maskiner og mekanisk redskaper. Importen til EFTA består i hovedsak av frukt, kakao og edle metaller Les mer her

HANDEL: Frihandelsavtale signert mellom EFTA og Georgia
EFTA-sekretariatet publiserte nylig en pressemelding om at frihandelsavtalen med Georgia er signert. Verdien på varehandelen i 2015 mellom partene var på 53,3 millioner dollar, med 49,4 millioner dollar i eksportvarer fra EFTA til Georgia. De viktigste eksportvarene fra EFTA-statene var legemidler, fisk og klokker, mens importvarene i hovedsak besto av klær og hasselnøtter. Les mer her

ARTIKKEL: Endringer ved NHO Brussel
Daglig leder ved NHOs Brusselkontor, Roald Gulbrandsen, slutter for å overta stillingen som regiondirektør for NHO i Østfold. Les mer her

ARTIKKEL: Slovakisk arbeid for et sterkere EU
Slovakia tar 1.juli over formannskapet i EU. Les mer her   

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss