NHO Europanytt 30.08.2017

Ny forhandlingsrunde mellom EU og Storbritannia denne uken | Storbritannia bør forbli i EUs indre marked også etter brexit, sier Labour | BusinessEurope med innspill til digitaliseringen av europeisk selskapsrett

Publisert 30.08.17

NHO Brussel

Brussel startet opp igjen mandag denne uken med 3. runde av brexit forhandlingene mellom EU og UK. I løpet av sommeren har UK publisert en del posisjonspapirer på noen men ikke alle av de områder som må løses før og etter at UK går ut av EU.  UK har imidlertid intet posisjonsnotat vedrørende betaling av sine forpliktelser, noe EU27 ser som vesentlig å få avklaret, og som vil være sentralt når de i oktober skal vurdere om forhandlingene kan gå videre til en såkalt 2. fase – hvor fremtid og ikke bare fortid skal diskuteres. Uansett vil overgangsordninger være vesentlig, og UK har i sitt posisjonsnotat om dette vist til ulike eksisterende modeller for tvisteløsning i ulike handelsavtaler og i EØS som mulige modeller for fortsatt midlertidig tilgang til det indre marked og tollunion.

For både norsk og britisk næringsliv er det avgjørende at det blir en avtalt løsning, såkalt "no deal" er absolutt "the very worst deal" for alle.

Samtidig lanserte Labour-partiet sin nye politikk om at UK i en betydelig overgangsperiode fortsatt må være en del av det indre marked og tollunionen, betale til EU og akseptere EU-domstolens avgjørelser – nettopp for å unngå at næringslivet og økonomien blir sterkt skadelidende.

Kommentarene etter første dag av forhandlingene tilsier at det fortsatt gjenstår mye før UK bringer nok substans til forhandlingsbordet til at det skal skje. Skal næringslivet både i og utenfor UK stimuleres til å investere der, bør partene tilstrebe å minske denne usikkerheten. Næringslivet både i UK og i EU bør uansett i alle fall forberede seg på en "no deal".

Under ligger lenker til posisjonspapirene som omhandler følgende områder:

Irland og Nord Irlands situasjon i lys av brexit her
Tilgang på varer både for EU og UK her
Konfidensialitet og tilgang på dokumenter her
Privilegier og ulike former for immunitet her
Juridisk og administrativ rettergang her

BREXIT: Ny forhandlingsrunde mellom EU og Storbritannia denne uken
Storbritannia og EU gikk mandag inn i den tredje runden av brexit-forhandlingene. David Davis, Storbritannias brexit minister, er nå i Brussel for å møte med EUs sjefsforhandler Michel Barnier. Barnier gjentok ved åpningsmøtet mandag kveld at EU holder fast ved sin posisjon om at det ikke vil bli noen forhandlinger om "fremtidig forhold" mellom Storbritannia og EU før man har oppnådd tilstrekkelig fremgang i forhandlingene om landets uttredelse av EU. Storbritannia har et sterkt ønske om å kunne forhandle dette parallelt med uttredelsesforhandlingene. EU er her spesielt opptatt av å sikre fremgang i uttredelsesforhandlingene med hensyn til situasjonen for Nord-Irland, borgerrettigheter og det finansielle oppgjøret mellom Storbritannia og EU, før man eventuelt går videre på forhandlingene om et post-brexit forhold. Les mer her

BREXIT: Storbritannia bør forbli i EUs indre marked også etter brexit, sier Labour
I forkant av tredje forhandlingsrunde lanserte The Labour Party i Storbritannia i helgen en ny vinkling i sin brexit-kampanje ved at partiet nå tar til orde for at landet bør forbli i det indre marked i en overgangsperiode etter brexit. Utspillet fra Labour er en viktig utvikling i debatten rundt brexit i Storbritannia, som eventuelt vil kunne øke presset på statsminister Theresa May og The Conservative Party (Tory) til å arbeide for en mykere utgang av EU enn tidligere forespeilet. Les mer her

JUSTIS/DIGITAL AGENDA: BusinessEurope med innspill til digitaliseringen av europeisk selskapsrett
BusinessEurope, hvor NHO er medlem, ga nylig sitt syn på et kommende lovforslag om endringer i europeisk selskapsrett som er ventet fra Europakommisjonen innen utgangen av året. Lovforslaget vil lansere en rekke endringer for å legge bedre til rette for bruk av digital teknologi gjennom bedriftens livssyklus, samt i forbindelse med grensekryssende fusjoner og i samarbeid over landegrensene innen internasjonale selskaper. BusinessEurope er positiv til en oppdatering av regelverket for å følge opp den digitale utviklingen, men understryker i innspillet til Kommisjonen at det er viktig å sikre en god balanse mellom lovgivende og ikke-lovgivende tiltak som tar hensyn til spesifikke nasjonale forhold og juridiske tradisjoner. Les mer her

Denne uken i EU:
EUROPAPARLAMENTET har komiteuke i Brussel. Sysselsettingskomiteen vil ha en diskusjon med Hellas` og Luxemburgs arbeidsministere om ytterligere støtte til medlemsland som opplever høy grad av arbeidsledighet. Komiteen for internasjonal handel og utviklingskomiteen skal ha en høring på revisjon av EU`s strategi for "Aid for Trade".

*******************************************************

NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss

Emmelie Odberg Rosengren

Seniorrådgiver

NHO Brussel

emmelie.odberg.rosengren@nho.no
Mobil
+32493756391