NHO Europanytt 30.11.2015

BUSINESSEUROPE positiv til den årlige vekstundersøkelsen 2016 | Bekymringer i BUSINESSEUROPE om endring av utstasjoneringsreglene | Europeere utsatt for skadelig luftforurensing | Tall på investeringer i forskning og utvikling | Europakommisjonen vil forenkle for bedrifter å skaffe finansiering

Publisert 30.11.15

NHO Brussel

ØKONOMI: BUSINESSEUROPE positiv til den årlige vekstundersøkelsen 2016
BUSINESSEUROPE (BE) kommenterte på den årlige vekstundersøkelsen for 2016 som nylig ble lagt frem av Europakommisjonen, og er positive til hva som blir lagt vekt på. Spesielt undersøkelsens fokus på investering, strukturelle reformer og finansansvar viser at kommisjonen har riktig fokus for 2016 europeiske semester. BE overvåker gjennomføringen av landsspesifikke strukturelle reformer årlig, og 2015 rapporten viser at bare 22 prosent av det europeiske rådets anbefalinger blir tilfredsstillende gjennomført av EUs medlemsland. Les mer her

ARBEIDSMARKED: Bekymringer i BUSINESSEUROPE om endring av utstasjoneringsreglene
BUSINESSEUROPE, som NHO er medlem av, sendte nylig et brev til Europakommisjonens president Jean-Claude Juncker, for å formidle at deres medlemsorganisasjoner er svært bekymret over forslaget om å ta i bruk prinsippet om "lik lønn for likt arbeid på samme plass" innen rammen for EU-reglene for utsendte arbeidstakere, noe man mener kan ha bredere implikasjoner som ikke har blitt tatt hensyn til. Meldingen referer til Kommisjonens gjennomgang av utstasjoneringsdirektivet som inngår i en stor mobilitetspakke som vil bli presentert av Kommisjonen i desember. Les mer her

MILJØ: Europeere utsatt for skadelig luftforurensing
Det europeiske miljøbyrået, EEA, publiserte i dag sin rapport om hvordan luftforurensing i Europa påvirker befolkningen. Rapporten estimerer at luftforurensing vil fortsette å være grunnen til mer enn 430 000 for tidlige dødsfall i Europa. Les mer her

FORSKNING: Tall på investeringer i forskning og utvikling
Eurostat publiserte i dag en rapport på kostnader og investeringer i forskning og utvikling i EU i løpet av 2014. Rapporten viser at EU brukte 283 milliarder euro på forskning og utvikling i EU i 2014, der nesten to tredjedeler ble brukt i næringslivet. Totalt vil dette si at 2,03 prosent av BNP i EU ble investert i forskning og utvikling, og det er samme prosentandel som ble brukt i 2013. Norge brukte i den samme perioden 6,4 milliarder Euro, 1,71 prosent av BNP på forskning. Målet for EUs 2020 strategi er å øke dette tallet til 3 prosent for å øke EUs konkurranseevne. Les mer her

BEDRIFT: Europakommisjonen vil forenkle for bedrifter å skaffe finansiering
Kommisjonen har i dag foreslått en overhaling av de reglene som tillater bedrifter å skaffe penger på offentlige markeder eller ved hjelp av et offentlig tilbud med potensielle investorer. De nye reglene som foreslås vil tilrettelegge for investorer å ta informerte investeringsbeslutninger, forenkle for selskaper som ønsker å utstede aksjer eller gjeld, samt fremme grenseoverskridende investeringer i det indre markedet. Små og mellomstore bedrifter spesielt vil få det lettere å heve finansiering ved utstedelse av aksjer eller gjeld, bl.a. ved at man ikke vil måtte utstede prospekter for innsamling av kapital under 500 000 Euro. Les mer her

DENNE UKEN I EU:
RÅDSMØTE
i Rådet forkonkuranseevne og i Rådet for justis og innenriks. Rådet for konkurranseevne skal diskutere den nye indre markedsstrategien og hvordan man skal ta i bruk den nye bedre reguleringsagendaen for å styrke det indre marked. De skal vurdere utviklingen i realøkonomien og de globale markeder fra et konkurranseevneperspektiv, og konkludere på spørsmål angående det europeiske forskningsområdet. Rådet for justis og innenriks skal prøve å nå en delvis generell tilnærming på en forordning om etablering av et europeisk statsadvokatkontor, diskutere datalagringsdirektivet, drøfte tiltak mot terrorisme og interne sikkerhetsstrategier i EU. Migrasjon står også på agendaen. 
EUROPAKOMMISJONEN deltar på klimatoppmøtet Paris. Kommisjonen skal også organisere en konferanse om framtidsutsiktene til landbruket i EU, og en konferanse om den digitale transformasjonen av industri og bedrifter.
EUROPAPARLAMENTET har plenumssamling og komitémøter i Brussel. Europaparlamentarikerne skal diskutere den sirkulære økonomien, drøfte framdriften i tilsynet med demokratiets vilkår i Ungarn, samt stemme over en skatteavtale mellom EU og Liechtenstein, og over en anmodning om etablering av en klagemekanisme under grensebyrået Frontex. Komitéen for sivile rettigheter skal stemme over en avtale inngått med Rådet som skal styrke EUROPOLs evne til å svare på trusler, iverksettelse av EUs strategi for terrorbekjempelse, bli orientert om forhandlingene om databeskyttelsesreformen samt debattere to lovforslag for å håndtere flyktningkrisen med Europakommisjonen, Rådet og Det europeiske støttekontoret for asyl. Økonomikomitéen skal stemme over et lovforslag som skal øke gjennomsiktigheten og lette konvergensen av bedriftsbeskatningen blant EUs medlemsland. Miljøkomitéen skal stemme over en innvending til kommisjonens forslag om å tillate mat og fôrprodukter fra genetisk modifisert mais i EU i ti år.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss

Silje Hauso

Praktikant

NHO Brussel

silje.hauso@nho.no
Mobil
90576382