NHO Europanytt 31.03.2014

Forhandlinger innledet med Malaysia | Underskudd i handelen med Afrika | Lite tegn til forbedring i sysselsettingen | Denne uken i EU

Publisert 31.03.14

NHO Brussel

HANDEL: Forhandlinger innledet med Malaysia
EFTA-statene og Malaysia avholdt nylig første forhandlingsrunde om en økonomisk partnerskapsavtale. Varehandelen mellom partene var på en verdi av 1,86 milliarder amerikanske dollar i 2012. Les mer her

HANDEL: Underskudd i handelen med Afrika
Ifølge tall lagt fram av Eurostat nylig, hadde EU et underskudd på 15 milliarder euro i varehandelen med Afrika i 2013. Afrika utgjør 9 prosent av EUs handel. Les mer her 

SYSSELSETTING: Lite tegn til forbedring i sysselsettingen
Ifølge en kvartalsrapport publisert av Europakommisjonen i dag, har den økonomiske opphentingen ikke klart å bidra til jobbskaping i EUs medlemsland, og den sosiale situasjonen i EU har vist få tegn til bedring hittil. Les mer her 

TALER:
Administrasjonskommissær Maroš Šefčovič: How today's challenges will shape tomorrow's EU
Europakommisjonens president José Manuel Barroso: Emerging Africa

DENNE UKEN I EU:
EUROPAKOMMISJONEN skal legge fram en pakke for å forenkle behandlingen av søknader om Schengen-visum. Kommisjonspresidenten deltar på åpningen av EU-Afrika næringslivsforum og tar i mot Kinas president.
EUROPAPARLAMENTET har komitéuke og plenumssamling i Brussel. Parlamentarikerne skal stemme over telekompakken. De skal stemme over om interkontinental flytrafikk skal inkluderes i EUs kvotesystem og tilleggspensjonsrettigheter for borgere som flytter til eller arbeider i andre EU-land. De skal også stemme over avgiftstak ved kredittkortbetalinger og tiltak for å gjøre online betaling sikrere. Økonomikomiteen skal stemme over avtalen med Rådet om den felles avviklingsmekanismen for banker. Parlamentspresidenten deltar på møte med Kinas president og på EU-Afrika-toppmøtet. 

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss

Ingvill Sjøvold Nilsen

Seniorrådgiver

NHO Brussel

ingvill.nilsen@nho.no
Mobil
+32487383645