NHO Europanytt 31.03.2016

Tiltak for å øke handelen med India | Styrker det strategiske partnerskapet med India | India EUs niende viktigste handelspartner | EUs viktigste handelspartnere for varehandel | Redusert bruk av statsstøtte

Publisert 31.03.16

NHO Brussel

INTERNASJONAL HANDEL: Tiltak for å øke handelen med India
BUSINESSEUROPE sendte nylig et innspill til Europakommisjonen i forkant av EU-India-toppmøtet som fant sted i går. Organisasjonen uttaler at dersom India ønsker økte utenlandske investeringer i landet, må de eksisterende handelsbarrierene håndteres, fortrinnsvis gjennom en ambisiøs frihandelsavtale. BUSINESSEUROPE trekker fram en rekke områder som de ber Kommisjonen arbeide for i forholdet til India, i påvente av at forhandlingene om en frihandelsavtale skal kunne videreføres. NHO er medlem av BUSINESSEUROPE. Les mer her 

INTERNASJONAL HANDEL: Styrker det strategiske partnerskapet med India
På gårsdagens EU-India-toppmøte, gav de to partene sin støtte til veikartet som skal styrke det strategiske partnerskapet mellom India og EU de neste fem årene, EU-India-handlingsplanen for 2020. Handlingsplanen omfatter et bredt spekter av samarbeidsområder, som utenriks- og sikkerhetspolitikk, handel og investeringer, økonomi, globale spørsmål og kontakt mellom mennesker. De to partene vedtok også en partnerskapserklæring om ren energi og klima. Les mer her 

INTERNASJONAL HANDEL: India EUs niende viktigste handelspartner
Ifølge tall lagt fram av Eurostat i går, var India EUs niende viktigste handelspartner i 2015. EU hadde et underskudd i handelsbalansen med varer med India på 1,3 milliarder euro i fjor og et overskudd i handelen med tjenester på 0,3 milliarder euro. EU er også en netto investor i India. Les mer her 

INTERNASJONAL HANDEL: EUs viktigste handelspartnere for varehandel
Ifølge tall lagt fram av Eurostat i dag, var USA EUs viktigste internasjonale handelspartner for eksport av varer i 2015, mens Kina var største partner for vareimport. EUs handel med Russland har falt kraftig siden 2013. Handel mellom EUs medlemsland utgjorde størsteparten av varehandelen. De fleste EU-landene hadde Tyskland som viktigste eksportdestinasjon, med unntak av Sverige som hadde Norge som viktigste eksportland. Les mer her 

STATSSTØTTE: Redusert bruk av statsstøtte
Ifølge resultattavlen for statsstøtte publisert av EFTAs overvåkingsorgan, ESA, igår, reduserte Norge støtten til næringslivet noe i 2014, mens Island og Liechtenstein økte sin støtte. Samlet sett er bruken av statsstøtte i EFTA-landene redusert. Mesteparten av støtten gikk til regional utvikling, etterfulgt av miljø- og energisparetiltak. Mindre enn en prosent av støtten gikk til sektorspesifikke tiltak. Les mer her 

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss

Ingvill Sjøvold Nilsen

Seniorrådgiver

NHO Brussel

ingvill.nilsen@nho.no
Mobil
+32487383645