NHO Europanytt 31.10.2014

Investerer 647 millioner euro i infrastruktur | Enklere og mer robust regime for merverdiavgift | Økt driftsbalanse i andre kvartal | Vurderer effektene av land-for-land-rapportering

Publisert 31.10.14

NHO Brussel

ENERGI: Investerer 647 millioner euro i infrastruktur
Ifølge en pressemelding fra Europakommisjonen, ble EUs medlemsland nylig enige om å bevilge 647 millioner euro i støtte til prioriterte prosjekter for utbygging av EUs energiinfrastruktur. Det meste av pengene vil gå til gassprosjekter i Østersjø-området og det sentrale Øst- og Sørøst-Europa. Midlene kommer fra EU-programmet Connecting Europe Facility (CEF). Les mer her

SKATT: Enklere og mer robust regime for merverdiavgift
I en rapport publisert av Europakommisjonen i går, skisseres ideer til et enklere, mer effektivt og robust system for merverdiavgift. Hensikten er å skape et «endelig regime for merverdiavgift» som erstatter det midlertidige og utdaterte systemet som har vært gjeldende i EU i mer enn 20 år. Les mer her

ØKONOMI: Økt driftsbalanse i andre kvartal
Ifølge tall publisert av Eurostat i går, var overskuddet i EUs driftsbalanse i andre kvartal 2014 på 32,6 milliarder euro. Dette utgjør en økning i overskuddet på 24,5 milliarder euro sammenlignet med første kvartal 2014. Les mer her

ØKONOMI: Vurderer effektene av land-for-land-rapportering
Europakommisjonen vedtok i går en rapport om land-for-land-rapporteringskrav for banker og investeringsforetak. Rapporten foretar en generell vurdering av hvorvidt rapporteringskravene medfører negative økonomiske konsekvenser. Les mer her

TALER:
President for Europakommisjonen José Manuel Barroso: Remarks following the signing ceremony on the gas agreements between Ukraine and Russia

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss