NHO Europanytt 31.10.2016

EFTAs frihandelsavtaler stadig viktigere | Gjenopptatte frihandelsavtaleforhandlinger mellom EFTA og India | Økende varehandel med Canada | Europakommisjonen med forslag til fiskerikvoter | EUs innvandrere godt integrert i arbeidsmarkedet | Denne uken i EU

Publisert 31.10.16

NHO Brussel

HANDEL: EFTAs frihandelsavtaler stadig viktigere
EFTA publiserte nylig tall for handelen innen EFTAs eksterne frihandelsavtaler. Rapporten viser at EFTAs vareeksport som er dekket av frihandelsavtaler med eksterne partnere har økt fra 3,0 prosent i 2006 til 12,4 prosent i 2015. En tredjedel av økningen skyldes vekst i handel med eksisterende frihandelspartnere, og resten av veksten skyldes signeringen av nye avtaler. Les mer her

HANDEL: Gjenopptatte frihandelsavtaleforhandlinger mellom EFTA og India
EFTA gjenopptok nylig forhandlingene for en omfattende frihandelsavtale med India. Forhandlingene har pågått siden 2008 i 13 omganger. I den 14. omgangen diskuterte eksperter fra begge sider betingelser for vare- og tjenestehandel, og åndsverks- og opphavsrett. Les mer her

HANDEL: Økende varehandel med Canada
Eurostat publiserte i går tall for EUs økonomiske forhold med Canada. Rapporten viser at EUs totale varehandel med Canada har økt jevnt over siden 2005. På en annen side, har tjenesteeksporten til Canada sunket siden 2013. Tallene viser også at EU hadde et handelsoverskudd på 6,9 milliarder euro i 2015, og har hatt et handelsoverskudd i varehandelen med Canada siden 2011. I 2015 var Canada EUs 12. største importkilde og 13. største eksportdestinasjon. Les mer her

FISKERI: Europakommisjonen med forslag til fiskerikvoter
Europakommisjonen la nylig fram et forslag til bærekraftig forvaltning av havressursene i Atlanterhavet og Nordsjøen. Kommisjonen foreslår størrelsen på kvotene som gjelder for EUs fiskere ved fisking av bestandene som hovedsakelig brukes til kommersielle formål. Det foreslås å øke eller beholde kvotene uendret i 42 bestander, men redusere kvotene i 28 bestander. Forslaget kommer som en del av forberedelsene til Fiskerirådets forhandlinger i desember. Les mer her

SYSSELSETTING: EUs innvandrere godt integrert i arbeidsmarkedet
Eurostat publiserte nylig tall for sysselsettingen og utdanningsnivået blant første- og annengenerasjonsinnvandrere i EU. Tallene viser at sysselsettingsraten blant EUs innfødte befolkning er 78,6 prosent, 69,3 prosent blant førstegenerasjonsinnvandrere, og 79,0 prosent blant annengenerasjonsinnvandrere. Rapporten viser også at 30,7 og 37,5 prosent av EUs første- og annengenerasjonsinnvandrere har høyere utdanning, sammenlignet med de EU-innfødtes 30,9 prosent. Les mer her

TALER:
Europakommisjonens president Jean-Claude Juncker: Remarks at the joint press conference with Donald Tusk, President of the European Council, and Justin Trudeau, Prime Minister of Canada, following the EU-Canada Summit
Visepresident for budsjett og HR Kristalina Georgieva: Statement on Decision to become Chief Executive Officer of the World Bank and to resign from the European Commission
Klima- og energikommissær Miguel Arias Cañete: Speech at Eurelectric: Winter [Package] is Coming: Getting the Energy Union Right
Helsekommissær Vytenis Andriukaitis: Speech at the Lithuanian Conference on Challenges in Addressing the Issue of Antimicrobial Resistance

DENNE UKEN I EU:
EUROPAPARLAMENTET skal ha delegasjonsuke. En delegasjon fra likestillingskomitéen skal reise til Athen for å undersøke forholdene for kvinner og jenter blant flyktninger, tiltakene mot menneskesmugling, og støtteordningene for ofre. Delegasjonen skal besøke flere mottakssentre og møte greske myndigheter og organisasjoner som jobber i feltet. En delegasjon fra utviklingskomitéen skal reise til Libanon for å evaluere forholdene for flyktningbarn og deres tilgang til utdanning. Delegasjonen skal besøke skoler og samfunnshus, og møte barn, foreldre, bidragsytere, Libanesiske tjenestemenn, og lokale og internasjonale organisasjoner.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss