NHO Europanytt 31.10.2017

Kommisjonens arbeidsprogram for 2018 lagt frem | EU-domstolen bekrefter rett til fri etablering av selskaper i EU

Publisert 31.10.17

NHO Brussel

Denne uken er det høstferie i Brussel, og det betyr litt lavere aktivitetsnivå i EU-systemet generelt. Det gir en anledning å dykke litt dypere ned i Europakommisjonens arbeidsprogram for 2018 som ble presentert forrige uke.

KOMMISJONEN: Arbeidsprogrammet for 2018 lagt frem
Arbeidsprogrammet for 2018 er tosidig. Et hovedspor handler om å sikre vedtak av allerede fremlagte initiativer knyttet til pågående politiske rammeprosesser. I det andre hovedsporet ser Kommisjonen fremover, og det handler om hvordan EU 27 etter brexit kan videreutvikle sitt samarbeid frem til 2025. Arbeidsprogrammet inneholder også en oversikt over forslag til endringer i eksisterende EU-regelverk (såkalt REFIT-prosesser) samt over tidligere fremlagte forslag som vil bli tilbakekalt fordi det ikke oppnås enighet i Parlamentet og Rådet innen utgangen av dette mandatet.

EU-landene gjenvinner stadig styrke, noe som gjør seg synlig både i økonomisk vekst og i økning av antall jobber. Dette gir også ny tillit til EU og har "åpnet et vindu" for nye muligheter for EU, som Kommisjonen mener må utnyttes raskt. Kommisjonen tar derfor i sitt arbeidsprogram for 2018 utgangspunkt i veikartet for et mer samlet, sterkere og mer demokratisk EU, som President Juncker presenterte i sin State of the Union-tale i september i år.

Et annet viktig mål for Kommisjonen er å fullføre og levere på de ti hovedprioriteringene som Juncker-kommisjonen har satt opp for sin mandatperiode, før denne utløper høsten 2019. Juncker mener de allerede har levert på 80% av de planlagte initiativer knyttet til de ti hovedprioriteringene, og nå må fokuset ligge på å gjøre de fremlagte forslagene om til lovgivning, og deretter implementering. Planen er at Kommisjonen skal levere på utestående initiativer knyttet til de ti hovedprioriteringen innen mai 2018, for å gi Rådet og Parlamentet tid nok til å utføre det lovgivende arbeidet før det neste europeiske valg finner sted i 2019. Les mer om arbeidsprogrammet her

JUSTIS: EU-domstolen bekrefter rett til fri etablering av selskaper i EU
Det polske firmaet Polbud valgte i 2011 å overføre firmaets registrerte kontor til Luxemburg med intensjon om å konvertere til et Luxemburgbasert firma, men samtidig beholde sitt hovedkontor i Polen. Dette medbrakte en del problematikk mellom firmaet og den polske domstolen, og tvisten ble i 2015 tatt opp til EU-domstolen. Domstolen kom i går frem til en slutning i saken, og klargjør i sin slutning konseptet om fri etablering i EU, og dermed understreker at Polbud hadde retten på sin side til å konvertere til å bli et Luxemburgbasert firma. Videre ble det klargjort at enkelte deler av Polens lovgivning på området forhindrer friheten til etablering. Les mer her

DENNE UKEN I EU:
PARLAMENTET har valgkrets- og delegasjonsuke.
RÅDET har ingen møter denne uken.
KOMMISJONEN arrangerer denne uken et seminar om EUs kapasitet og kunnskap om cybersikkerhets og trusler på området, i Roma. Kommisjonen arrangerer også et event om krisehåndtering i hverdagspraksis basert på lærdom dra integrering av flyktninger med tanke på det fremtidige arbeidsmarkedet og sosialpolitikk.

Kontakt oss