NHO Europanytt: ESA tar Norge til domstolen for diskriminering av fedre

Denne uken tar ESA Norge til domstolen for diskriminering av fedre, EU tar livsviktige steg for å redde økosystemet og EU feirer sin "bursdag"!

#205

Getty Images

Publisert 08.05.18

NHO Brussel

EFTA/INSTITUSJONELT: ESA tar Norge til domstolen for manglende rett til lik opptjening av foreldrepenger. EØS-tilsynet ESA mener Norges regler knyttet til foreldrepenger er kjønnsdiskriminerende. ESA tar derfor den norske stat til EFTA-domstolen for brudd på EØS-reglene. EØS-avtalen har likebehandling som grunnprinsipp. Når norske myndigheter systematisk og ulovlig forskjellsbehandler kvinner og menn, er det ESAs jobb å stille dem til ansvar, sier ESA president Bente Angell-Hansen.

Både fedre og mødre må kunne ta ut foreldrepermisjon. Det er viktig for likestillingen både på hjemmebane og i arbeidslivet. NHO har derfor i mange år tatt til orde for at fedre bør få selvstendig opptjeningsrett til foreldrepenger, sier avdelingsdirektør for arbeidsliv i NHO, Kristina Jullum Hagen. Les mer her. Lurer du på hva ESA er? - bla lenger ned i nyhetsbrevet for en liten innføring i institusjonen.

 

KLIMA/MILJØ: EU redder økosystemet og forbyr sprøytemiddel som er giftig for bier. Forrige uke fikk kommisjonen gjennomslag for sitt forslag om å forby neonikotinoider, et sprøytemidel som er skadelig for bier. Disse reglene vil gjelde alle EUs medlemsland, inkludert EØS og Norge. Les mer her.

 

INSTITUSJONELT: European Day 9.mai. European Day feires hvert år den 9. mai for å markere fred og samhold i Europa. Dagen markerer jubileet for den historiske Schuman-deklarasjonen. I en tale holdt i Paris, 1950 redegjorde Robert Schuman, Frankrikes utenriksminister for sin visjon for en ny form for politisk samspill i Europa som skulle gjøre krig mellom statene umulig ved å etablere en Europeisk institusjon som kunne styre produksjonen av kull og stål. En traktat med rammeverket for dette ble signert året etter. Schumans forslag anses å være unnfangelsen av det vi nå kaller den Europeiske Union.

 

 

DENNE UKEN I EU:

Tirsdag: NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg møter sine tidligere statsministerkollegaer president i Europakommisjonen Jean-Claude Juncker (Luxembourg) og presidenten i det europeiske råd, Donald Tusk (Polen) til en arbeidsmiddag.

Mandag – onsdag: europaparlamentets energi – og industrikomite i Norge hvor de b.la. besøker olje- og energiminister Terje Sørviknes.

Onsdag: Regjeringen legger frem sin Europastrategi. Les NHOs innspill her.

Onsdag - fredag: Alle EUs institusjoner stengt pga. European Day – EUs "bursdag".

 

UKENS INSTITUSJON: ESA. ESA (EFTA Surveillance Authority) er Efta-EØS landenes (Norge, Lichtenstein og Island) sitt overvåkningsorgan, og skal påse at de tre statene etterlever EØS avtalen. Formålet er å sikre like og forutsigbare konkurransevilkår i hele det indre marked med 500 millioner mennesker og 22 millioner bedrifter. Dette er en viktig forutsetning for deltakelse i det indre marked. ESA er uavhengig av medlemsstatene. I tillegg til å vurdere om de nasjonale regelverkene er i tråd med EØS retten, har ESA en særlig kontrollfunksjon i konkurransesaker og spørsmål om statsstøtte.  

EFTA Surveillance Authority

#205

 

 

******************************************************* 
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss

Ingebjørg Harto

Direktør

NHO Brussel

Ingebjorg.Harto@nho.no
Mobil
92447160
Emmelie Odberg Rosengren

Seniorrådgiver

NHO Brussel

emmelie.odberg.rosengren@nho.no
Mobil
+32493756391
Edvin Nordheim Edvardsen

Praktikant

NHO Brussel

edvin.nordheim.edvardsen@nho.no
Mobil
99110008
Bjørne Østrem Djukastein

Praktikant

NHO Brussel

bjorne.ostrem.djukastein@nho.no
Mobil
45296985