NHO Europanytt 16.06.2014

Rådsmøte for transport, telekommunikasjon og energi | Andelen skatt av BNP stiger i EU | Vil ha multimodale reiseplanleggere | Denne uken i EU

Publisert 16.06.14

NHO Brussel

ENERGI: Rådsmøte for transport, telekommunikasjon og energi
Rådet ble blant annet enige om et direktivforslag om indirekte endringer i arealanvendelse. Ministrene vedtok konklusjoner om energipriser og kostnader, beskyttelse av utsatte forbrukere og konkurranseevne. Verdien av multilaterale energirammeverk ble diskutert. Les mer her

ØKONOMI: Andelen skatt av BNP stiger i EU
Ifølge tall lagt fram av Eurostat i dag, steg skatteandelen av bruttonasjonalprodukt i EU med 39,4 prosent i 2012. Dette er en økning på 0,6 prosentpoeng fra 2011 og Eurostat estimerer at økningen vil fortsette. Skatt på arbeidskraft fortsetter å være den største kilden til skatteinntekter. I Norge er den totale skatteandelen redusert med 0,5 prosentpoeng til 42,2 prosent i 2012. Les mer her

TRANSPORT: Vil ha multimodale reiseplanleggere
Europakommisjonen har i dag publisert en analyse om bruken av multimodale reiseplanleggere. Multimodale alt-i-ett-planleggere vil gjøre bestilling og planlegging av reiser lettere og bidra til bedre informasjon, grønnere reiser og nye muligheter og jobber. Publikasjonen sammenfaller med den tiende europeiske kongressen for intelligente transportsystemer og -tjenester.  Les mer her

DENNE UKEN I EU:
RÅDSMØTE i Rådet for landbruk og fiskeri, Rådet for arbeid, sosialpolitikk, helse og forbrukersaker, og Rådet for økonomi og finans. Landbruks- og fiskeriministrene har en rapport om støtteordninger til frukt, grønnsaker og melk i skolen, utviklingen av markedssituasjonen i melkesektoren, nasjonal implementering av landbruksreformen (CAP) samt leveringsplikt i fiskerisektoren og planer for utkast av fisk.
Rådet for arbeid, sosialpolitikk, helse og forbrukersaker skal diskutere Det europeiske semesteret, EUs sosiale dimensjon, tiltak mot svart arbeid og en forordning knyttet til effektivisering av EURES-nettverket. På agendaen står også likstillingsdirektivet og direktivet om kvinner i styrer. Rådet skal vedta konklusjoner om kvinner og økonomi, med fokus på økonomisk uavhengighet. Helseministrene skal debattere to foreslåtte forordninger om medisinsk utstyr og vedta konklusjoner om finanskrisens konsekvenser for helsetjenester og om ernæring og fysisk aktivitet.
Rådet for økonomi og finans skal godkjenne anbefalingene for nasjonale reformprogrammer for 2014 og euroområdets økonomisk politikk. Ministrene skal også behandle de landspesifikke anbefalingene for 2014, EUs budsjett for 2015, Litauens innføring av euroen og tiltak for forhindring av dobbel ikke-beskatning for konsernselskap med moder- og datterselskap i flere land. Eurogruppen møtes også.
EUROPAKOMMISJONEN skal presentere sin årlige rapport om skattetrender. Kommisjonen skal også legge frem en fremgangsrapport om implementeringen av REFIT-programmet.
EUROPAPARLAMENTET har politiske gruppemøter.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss