NHO Europanytt 22.02.2016

18 prosent av arbeidsledige i EU fikk jobb | Denne uken i EU

Publisert 22.02.16

NHO Brussel

SYSSELSETTING: 18 prosent av arbeidsledige i EU fikk jobb
Eurostat publiserte nylig sine tall for sysselsetting i tredje kvartal 2015. Av alle personer i EU som var arbeidsledige i andre kvartal, forble 62,7 prosent arbeidsledige i tredje kvartal, mens 17,9 prosent ble sysselsatt. Dette tilsvarer henholdsvis 12,9 millioner og 3,7 millioner mennesker. 19,4 prosent gikk fra å være arbeidsledig til å stå utenfor arbeidslivet. Av alle som var i jobb andre kvartal, forble 96,7 prosent sysselsatt i tredje kvartal. I Norge ble 24,4 prosent av arbeidsledige sysselsatt fra andre til tredje kvartal 2015, mens 42,1 prosent forble arbeidsledige og 33,5 prosent gikk til å stå utenfor arbeidslivet. Les mer her

TALER:
Migrasjonskommissær Dimitris Avramopoulos: Keynote Speech at the 2016 Harvard European Conference: Europe at the Crossroads of the Security and Migration Crises

DENNE UKEN I EU:
RÅDSMØTE i Rådet for utdanning, ungdom, kultur og idrett, og Rådet for justis og innenrikspolitikk. Utdanningsministrene forventes å vedta en resolusjon om forfremming av sosioøkonomisk utvikling og inkludering ved hjelp av utdanning. Ministrene skal diskutere utdanning, arbeidsmarkedet og samfunnet, med fokus på saker som angår utvikling av ferdigheter. Denne diskusjonen vil være et innspill til Kommisjonens kommende meddelelse om en agenda for nye ferdigheter i Europa. Utdanningsministrene skal og snakke om hvordan fremme statsborgerskap og fundamentale verdier gjennom utdanning. Rådet for justis og innenrikspolitikk skal diskutere implementeringen av eksisterende tiltak for migrasjon, i lys av det europeiske Rådets møte 18.-19. februar. Ministrene skal ha som mål å nå en generell tilnærming til den foreslåtte reguleringen som gjeninnfører kontroll mot relevante databaser ved landegrenser, som er en endring av Schengen-regelverket. Rådet skal og diskutere et forslag om europeisk grensekontroll og kystvakt, som har som mål å overvåke migrasjonsflyt, oppdage svakheter, og reagere i situasjoner der en ytre grense i EU kan være i fare. Rådet skal snakke om muligheten for å ta i bruk artikkel 26 i Schengen-regelverket.
EUROPAKOMMISJONENS representanter møter representanter fra USA i Brussel til tolvte forhandlingsrunde om handelsavtalen TTIP.
EUROPAPARLAMENTET har politisk gruppe og komitéuke, samt mini plenumsforsamling i Brussel. Under plenumsforsamlingen skal EUs økonomiske prioriteringer for 2016 diskuteres med Kommisjonen, og det forventes at Parlamentarikerne vil kommentere på implementeringen av Stabilitets – og Vekstpakten, samt komme med anbefalinger til håndteringen av utfordringer vedrørende økonomi og sikkerhet som følge av økt migrasjon. Parlamentarikerne skal stemme over tiltak for å integrere EUs arbeidsmarked ytterligere, samt et forslag om innføring av kompatible nasjonale systemer for registrering av katter og hunder. Utenrikskomitéen, sammen med forsvarskomitéen, skal møte Jens Stoltenberg til samtale om NATOs prioriteringer for 2016.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss