NHO Europanytt: EU med ambisiøs satsning på forskning og innovasjon

Forslaget til rammebudsjett for årene 2021-2027 ble lagt frem denne uken, og i månedene fremover vil det nå jobbes hardt for at enda mer penger skal tildeles EUs program for forskning og innovasjon.

#205

© Shutterstock

Publisert 04.05.18

NHO Brussel

EU-budsjettet: 100 milliarder euro til Horizon Europe
Det nye langtidsbudsjettet til EU (MFF) ble fremlagt onsdag, og reaksjonene har vært blandede.  Forskning og innovasjon vil gjennom programmet Horizon Europe få 100 milliarder i løpet av perioden (2021-27). Fra Europaparlamentet har det blitt signalisert at man vil jobbe for å øke dette ytterligere. Totalt innebærer forslaget fra kommisjonen økning av midler til forskning, innovasjon og digital på 64 %. I tillegg blir finansieringen av EUs utdanningsprogram Erasmus+ doblet. 

Sammen med European Strategic Investments, det indre markedet og europeisk romfart er forskning og innovasjon den tredje største biten av EUs budsjettkake. De foreslåtte økningene av disse områdene inndekkes delvis av kutt i samhørighetsfondene og landbrukssubsidier på henholdsvis 7 og 5 %. Norge nådde målet om en returandel på litt over 2 % for Horizon 2020, og det er derfor viktig at det gode arbeidet blant norske myndigheter og fagmiljøer fortsetter inn mot diskusjonene som kommer i kjølvannet av budsjettforslaget. Sett i sammenheng med ønsket om en styrket og grønnere europeisk industri er det helt nødvendig at forskning og innovasjon også i neste budsjettperiode settes høyt på agendaen, og forslaget er et godt utgangspunkt for dette.

ØKONOMI: EUs finansiering under endring
For å bøte på finansieringsgapet etter Brexit (estimert til 15 milliarder euro) er det foreslått en omlegging av inntjeningen til EU, blant annet ved salg av klimakvoter gjennom EU ETS og innføring av en EU-skatt på plast. Klimarelaterte tiltak vil stå for 25 % av budsjettet (320 milliarder euro), likevel under målet parlamentet satte seg. I tillegg er det ventet at ferdigstilling og implementering av felles regelverk for europeisk skattlegging av multinasjonale selskaper (CCCTB) vil generere inntekter til EUs såkalte egne midler.

EUs kyst- og grensevakt som sikrer unionens ytre grense vil bli ytterligere styrket, der det foreslås en nær tidobling av tjenesten til 10 000 mann. I tillegg til å kunne håndtere migrasjon er en velfungerende kyst- og grensevakt nødvendig for å sikre integriteten til det indre marked og dets funksjon.

INSTITUSJONELT: EU vil verne om rettsstaten
Blant forslagene til finansiering av EUs programmer og daglige drift, har kommisjonen også laget et forslag til et instrument som man vil kunne bruke dersom medlemsland i EUs øyne ikke opprettholder rettsstatsprinsipper og EUs verdier. Dette i lys av den siste tids saker fra Ungarn og Polen. Naturlig nok har dette forslaget fra noen kanter blitt møtt med kritikk, da man mener at et budsjett vil kunne bidra til å diktere politikk som skal bli ført av medlemslandene. Fra EUs side mener man derimot at opprettholdelse av prinsipper og verdier er nødvendig for å kunne forvalte EU-midler.

Les mer fra kommisjonen om de ulike områdene her, og interessante grafer over utviklingen av EU-budsjettet her.

KONKURRANSE: ESA mistenker Widerøe for å ha brutt konkurransereglene i EØS
EFTAs overvåkningsorgan har i dag sendt en meddelelse om innsigelser til Widerøe som gjelder selskapets opptreden i tilknytning til statlig finansierte regionale flyruter i Norge, kjent som anbudsruter eller FOT-ruter. ESAs foreløpige konklusjon er at Widerøe har misbrukt markedsmakten sin i Norge ved å hindre konkurrenter tilgang til nødvendig utstyr for å kunne operere rutene. "Selskaper med en dominerende posisjon i markedet har et særlig ansvar for å opptre på en måte som ikke hindrer konkurransen" fremholder ESA sin uttale. Les mer her.

 

 

UKENS NAVN: Carlos Moedas

Moedas er EUs kommissær for forskning, vitenskap og innovasjon. Portugiseren er utdannet sivilingeniør og økonom ved universitetene i Lisboa, EPNC(Paris) og Harvard. Siden har han jobbet i næringslivet for b.la. Goldman Sachs, og med bank- og eiendomsinvestering. Moedas har også lang fartstid i portugisisk politikk, og etter en periode i parlamentet ble han i 2014 utnevnt til kommissær i Europakommisjonen. Han omtales som en av de mest innflytelsesrike personene rundt påvirkningen av MFF, hvor han er sjef for €100 milliarder bevilget til å forme Europas fremtidige forskning og innovasjon. Med president Macron, en forkjemper for innovasjon, vitenskapskvinnen Angela Merkel, og britene som ønsker et sterkt forskningssamarbeid etter Brexit, kan mye tyde på at Moedas også vil kunne dra i mange tråder under forhandlingene om det fremtidige forholdet mellom Storbritannia og EU

#120 Fotograf: Edvin N. Edvardsen

#205

Carlos Moedas og NTNU-representant Charlotte Eide. Bildet er tatt under en konferanse arrangert av Kavlistiftelsen på Norway House i Brussel tidligere i våres hvor NHO deltok. 

Kontakt oss

Ingebjørg Harto

Direktør

NHO Brussel

Ingebjorg.Harto@nho.no
Mobil
92447160
Emmelie Odberg Rosengren

Seniorrådgiver

NHO Brussel

emmelie.odberg.rosengren@nho.no
Mobil
+32493756391
Edvin Nordheim Edvardsen

Praktikant

NHO Brussel

edvin.nordheim.edvardsen@nho.no
Mobil
99110008
Bjørne Østrem Djukastein

Praktikant

NHO Brussel

bjorne.ostrem.djukastein@nho.no
Mobil
45296985