NHO Europanyttt 08.01.2015

EUs forslag til TTIP-tekst publisert | Beskjeden men vedvarende vekst i sysselsetting

Publisert 08.01.15

NHO Brussel

HANDEL: EUs forslag til TTIP-tekst publisert
Europakommisjonen publiserte i går en rekke tekster som viser EUs forslag til juridiske tekster i de pågående forhandlingene med USA om en frihandelsavtale (TTIP). Dette er første gang Kommisjonen har offentliggjort slike forslag i bilaterale forhandlinger og reflekterer løftet om mer åpenhet. Les mer her

SYSSELSETTING: Beskjeden men vedvarende vekst i sysselsetting
Europpakommisjonen publiserte i dag den kvartalsvise gjennomgangen av EUs sysselsettings- og sosiale situasjon. Ifølge rapporten har det vært en beskjeden, men vedvarende vekst i sysselsettingen siden midten av 2013. Gjennomgangen viser at veksten gjelder alle typer sysselsetting. Les mer her

NHO Europanytt kommer nå ut to ganger i uken, mandag og torsdag.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss