NHO Europanyttt 08.01.2015

EUs forslag til TTIP-tekst publisert | Beskjeden men vedvarende vekst i sysselsetting

Publisert 08.01.15

NHO Brussel

HANDEL: EUs forslag til TTIP-tekst publisert
Europakommisjonen publiserte i går en rekke tekster som viser EUs forslag til juridiske tekster i de pågående forhandlingene med USA om en frihandelsavtale (TTIP). Dette er første gang Kommisjonen har offentliggjort slike forslag i bilaterale forhandlinger og reflekterer løftet om mer åpenhet. Les mer her

SYSSELSETTING: Beskjeden men vedvarende vekst i sysselsetting
Europpakommisjonen publiserte i dag den kvartalsvise gjennomgangen av EUs sysselsettings- og sosiale situasjon. Ifølge rapporten har det vært en beskjeden, men vedvarende vekst i sysselsettingen siden midten av 2013. Gjennomgangen viser at veksten gjelder alle typer sysselsetting. Les mer her

NHO Europanytt kommer nå ut to ganger i uken, mandag og torsdag.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss

Karoline Bjørklund

Rådgiver

NHO Brussel

karoline.bjorklund@nho.no
Mobil
+32470990605