NHO Telemark i Brussel for å komme på nett med EU

Europakommisjonen lanserte forrige uke en rekke nye høringer knyttet til EU-strategien for et nytt digitalt indre marked som ble lagt frem av kommisjonen i mai i år. Strategien er en stor pakke som dekker seksten forskjellige innsatsområder.

Her ser vi delegasjonen fra NHO Telemark. 

Publisert 28.09.15

NHO Brussel

EU har stor betydning for norsk konkurranse-kraft

Det er ventet at Kommisjonen under 2015 og 2016 skal komme med ulike forslag til regelverksutvikling bl.a. på områdene netthandel, geoblokking (geografisk diskriminering av bedrifter og forbrukere i forbindelse med netthandel) pakkelevering, merverdiavgift, telekom, IKT-standarder, opphavsrett og online plattformer/delingsøkonomi.

Målet er å harmonisere nasjonale regelverk for å muliggjøre økonomisk vekst i Europa i forbindelse med at industrien og næringslivet digitaliseres og nye verdikjeder blir skapt på et globalt nivå.

Dette og mye annet lærte styret i NHO Telemark mer om da det besøkte NHO sitt kontor i Brussel 22.-23. september. "Veldig flott å få høre fra våre kollegaer i Brussel om aktuelle og viktige temaer på Europanivå akkurat nå, og diskutere sammen med dem hvordan næringslivet i Telemark og Norge vil kunne bli berørt av disse" sier Nikolai Boye, regiondirektør i NHO Telemark.

Utover digitalstrategien diskuterte styret også viktige temaer som statsstøtte og forskning i samtaler med Nina Gørrisen, konkurranseråd ved Norges EU-delegasjon, og Yngve Foss, leder av Forskningsrådets kontor i Brussel. I samtale med Jan Pedersen som leder Agder Energi sitt kontor i Brussel fikk delegasjonen fra Telemark også ett godt innblikk i hvordan enkelte medlemsbedrifter i NHO organiserer arbeidet sitt opp mot EU-institusjonene.

- Veldig hyggelig å få besøk fra Telemark, vi har hatt to interessante og inspirerende dager sammen. At flere regioner i NHO kommer til Brussel for å lære mer om politikkutviklingen på europeisk nivå viser at EU har stor betydning for norsk konkurransekraft, sier Roald Gulbrandsen.

Kontakt oss

Emmelie Odberg Rosengren

Rådgiver

NHO Brussel

emmelie.odberg.rosengren@nho.no
Mobil
+32493756391